Töökuulutus: otsime huvikaitseeksperti

Otsime inimõiguste keskusega liituma pagulasvaldkonna huvikaitseeksperti.

Kandideerima on oodatud kõik, sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või lisavajadusest, samuti julgustame kandideerima hoolduskoormusega inimesi.

Mis on ametikoha peamised ülesanded?

 • inimõiguste keskuse pagulasvaldkonna tegevustega seotud huvikaitsetöö juhtimine;
 • suhete loomine ja arendamine vabaühenduste, riigiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 • koostöös juristidega seadusemuudatuste analüüsimine ja kommenteerimine;
 • keskuse pagulasvaldkonna projektide juhtimine;
 • aruannete, raportite ja uuringute koostamine.

Sinult ootame eelkõige:

 • suurepärast eesti ja inglise keele oskust nii kirjas kui kõnes;
 • valmisolekut tutvustada oma tööd avalikkusele, sealhulgas esineda meedias;
 • head organiseerimisvõimet, kohusetundlikkust, pingetaluvust ning täpsust ja korrektsust oma töö tegemisel;
 • empaatilisust ja tolerantsust inimestega suhtlemisel;
 • huvi inimõiguste vastu laiemalt.

Kandideerimisel aitab kaasa:

 • vene keele oskus.

Meie pakume:

 • tähtajalist töölepingut, lõpuga 31.12.2023;
 • töötasu ca 2000 eurot kuus (bruto);
 • erialast väljaõpet;
 • tuge sisseelamisperioodil – see tähendab, et oleme sulle päriselt ka abiks ja toeks kuniks oled end kõigega meie majas kurssi viinud;
 • meeldivat ja kaasavat töökeskkonda – usume siiralt, et inimene rakendab oma oskusi kõige paremini töökeskkonnas, kus valitseb koostöö ja heatahtlikkus;
 • tähendusega tööd – oma tegevusega aitad kaasa, et Eesti oleks inimõigusi austav riik ja parem paik elamiseks igale Eestis elavale inimesele;
 • tervise- ja spordikulude hüvitamist 100 eurot kvartalis.

Valikuprotsess:

 • Saada meile oma CV ja kaaskiri. Kaaskirja kaudu tahame saada aru, miks sind meie tööpakkumine kõnetas.
 • CVsid hindame jooksvalt, aga viimane tähtaeg CV esitamiseks on 01.02.2023.
 • Saada oma CV ja küsi lisainfot: cv@humanrights.ee.
 • Tööle asumine esimesel võimalusel!

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missiooniks on luua koostöös heade inimeste ja partneritega iga inimese inimõigusi austav Eesti. Tööandjana austame Eesti seadusi, väärtustame mitmekesisust, julgustame inimesi avaldama oma arvamust, kaasame töötajaid neid ja keskust puudutavatesse protsessidesse ning austame töö ja eraelu tasakaalu põhimõtteid.

Kandideeri juba täna!

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #pagulased
Ostukorv