BeneVict ehk rohkem tuge ja tähelepanu ohvritele

Eelmise aasta suvest osaleme Eesti-poolse partnerina rahvusvahelises projektis BeneVict (link), mida veab üleeuroopaline ohvrite õiguste kaitsega tegelev vabaühendus Victim Support Europe (link). Projekti raames analüüsime, kuidas on ohvrite direktiivi rakendatud, mis on selle positiivsed ja arendamist vajavad aspektid, ning anname selle põhjal soovitusi Eesti riigile. Lisaks toimuvad erinevad koolitused ja seminarid, mis panustavad võrgustikus osalevate partnerite võimekuse tõstmisesse, koostöösse ja aitavad oma tegevusi paremini kommunikeerida nii Euroopa kui ka riigi tasandil.

Projekti esimene etapp kestab veebruari lõpuni. Esimeses etapis intervjueerime Ohviabi töötajaid, politseinikke, kohtunikke, ministeeriumide esindajaid ja prokuröre. Samuti on ohvritega kokkupuutuvatele spetsialistidele avatud online-küsimustik, mille eesmärk on saada ülevaade ohvrite õiguste kaitse arengutest viimase kolme aasta jooksul.

Oma sotsiaalmeedia kanalites jagame projekti raames infot ohvrite õiguste ja võimaluste kohta nii Eestis kui ka Euroopas. Loodame, et suurem teadlikkus võimaldab abi ja tuge leida igaühel, kes on langenud kuriteo ohvriks, kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis
Ostukorv