Ootame endaga liituma juristi

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missiooniks on luua koostöös heade inimeste ja partneritega iga inimese inimõigusi austav Eesti. Tööandjana austame Eesti seadusi, väärtustame mitmekesisust, julgustame inimesi avaldama oma arvamust, kaasame töötajaid neid ja keskust puudutavatesse protsessidesse ning austame töö ja eraelu tasakaalu põhimõtteid.

Otsime keskusega liituma pagulasvaldkonna juristi.

Kandideerima on oodatud kõik, sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või lisavajadusest, samuti julgustame kandideerima hoolduskoormusega inimesi.

Peamine töö sisu:

 • varjupaigataotlejate õigusalane nõustamine ja esindamine ametiasutustes ja kohtutes;
 • varjupaigaalase kohtupraktikaga kursis olemine;
 • seirevisiitide läbiviimine (kinnipidamiskeskuses ja varjupaigataotlejate majutuskeskustes);
 • suhtlus ÜRO pagulasametiga ning aruannete koostamine;
 • õiguslike analüüside kirjutamine.

Sinult ootame eelkõige:

 • magistrikraadi või sellega võrdsustatud kraadi õigusteaduses, julgustame kandideerima magistrante;
 • suurepärast eesti ja inglise keele oskust nii kirjas kui kõnes;
 • valmisolekut tutvustada oma tööd avalikkusele, sealhulgas esineda meedias;
 • head organiseerimisvõimet, kohusetundlikkust, pingetaluvust ning täpsust ja korrektsust oma töö tegemisel;
 • empaatilisust ja tolerantsust inimestega suhtlemisel.

Kandideerimisel aitab kaasa:

 • vene keele oskus;
 • autojuhilubade olemasolu.

Meie pakume:

 • täiskoormusega töökohta;
 • töötasu ca 2000 eurot kuus (bruto);
 • erialast väljaõpet;
 • tuge sisseelamisperioodil – see tähendab, et oleme sulle päriselt ka abiks ja toeks kuniks oled end kõigega meie majas kurssi viinud;
 • meeldivat ja kaasavat töökeskkonda – usume siiralt, et inimene rakendab oma oskusi kõige paremini töökeskkonnas, kus valitseb koostöö ja heatahtlikkus;
 • tähendusega tööd – oma tegevusega aitad kaasa, et Eesti oleks inimõigusi austav riik ja parem paik elamiseks igale Eesti inimesele;
 • tervise- ja spordikulude hüvitamist 100 eurot kvartalis.

Valikuprotsess:

 • Saada meile oma CV ja kaaskiri. Kaaskirja kaudu tahame saada aru, miks sind meie tööpakkumine kõnetas.
 • CV-sid hindame jooksvalt, aga viimane tähtaeg CV esitamiseks on hiljemalt 05.09.2022.
 • Saada oma CV ja küsi lisainfot: cv@humanrights.ee.
 • Tööle asumine esimesel võimalusel!

Kandideeri juba täna!

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #keskus #noustamine #pagulased #uro-inimoiguste-ulevaade
Ostukorv