Tule keskusesse kogukonna koordinaatoriks (Ukraina pagulased Eestis)

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missiooniks on luua koostöös heade inimeste ja partneritega iga inimese inimõigusi austav Eesti. Tööandjana austame Eesti seadusi, väärtustame mitmekesisust, julgustame inimesi avaldama oma arvamust, kaasame töötajaid keskust puudutavatesse protsessidesse ning austame töö ja eraelu tasakaalu.

Ootame keskusega liituma Ukraina sõjapõgenikele suunatud tegevuste koordinaatorit, kes huvitub inimeste kaasamisest ning innustub võrgustike loomisest.

Kandideerima on oodatud kõik, sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või lisavajadusest, samuti julgustame kandideerima hoolduskoormusega inimesi.

Ootame keskusega liituma Ukraina sõjapõgenikele suunatud tegevuste koordinaatorit

Sinu töö on:

 • üle-Eestilise kogukondliku võrgustiku loomine ja koordineerimine, koostöös teise sarnasel positsioonil oleva eksperdiga;
 • ürituste korraldamine;
 • seirevisiitidel osalemine;
 • esmane Ukraina sõjapõgenike nõustamine;
 • aruannete koostamine.

Sinult ootame:

 • suurepärast eneseväljendusoskust eesti ja inglise keeles;
 • ukraina ja/või vene keele oskust suhtlustasandil;
 • soovitavalt töökogemust inimeste kaasamise või võrgustike koordineerimise valdkonnas;
 • autojuhilubade olemasolu;
 • empaatilisust ja tolerantsust inimestega suhtlemisel;
 • huvi inimõiguste vastu.

Meil on sulle pakkuda:

 • pakume tähtajalist töölepingut, lõpuga 31.12.2022;
 • täiskohaga tööd palgaga 1800 eurot kuus (bruto);
 • vajadusel aja- ja kohapaindlikku töökorraldust;
 • toredat ja oma ala professionaalidest koosnevat kollektiivi, kelle südameasjaks on kõigi inimeste inimõiguste kaitse;
 • tähendusega tööd – aitad kaasa, et Eesti oleks inimõigusi austav riik ja parem paik elamiseks igale Eesti inimesele;
 • tervise- ja spordikulude hüvitamist 100 eurot kvartalis.

Valikuprotsess:

 • Saada meile oma CV ja kaaskiri hiljemalt 27. maiks. Kaaskirja läbi  soovime mõista, miks sind meie tööpakkumine kõnetas. Anname kõigile kandidaatidele tagasisidet hiljemalt 28. maiks;
 • Kutsume valitud kandidaadid tööintervjuule jooksvalt. Kuna teame, et heal kandidaadil võib juba töö olemas olla, viime vajadusel tööintervjuusid läbi ka peale klassikalist tööaega või mõnel teisel kuupäeval.
 • Valituks osutunud kandidaadiga võtame ühendust hiljemalt 30. mai jooksul.

Saada oma CV ja küsi lisainfot: cv@humanrights.ee

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#keskus #pagulased
Ostukorv