Keskus pöörab ühisavaldusega tähelepanu DSA murekohtadele

Inimõiguste keskus allkirjastas Euroopa partneritega avaliku ühispöördumise, mis juhib tähelepanu digiteenuste õigusakti (DSA) murekohtadele. Muu hulgas võib see vaenukõne ja valeinfo vähendamist hakata takistama.

Keskus ja arvukad vabaühendused üle Euroopa on aastaid olnud sotsiaalmeedia platvormidele, nagu Facebook, Twitter, Instagram ja TikTok, usaldusväärseteks partneriteks vaenuliku ja vale info vähendamisel. Nimelt võimaldab nn usaldusväärsete teavitajate (trusted flaggers) süsteem digiplatvorme teavitada ebaseaduslikust vaenukõnest või seonduvast valeinfost otsekanalite kaudu ja platvormid on ka vabatahtlikult loonud igaüks protsessi, et selliste teadetega tegeleda eelisjärjekorras ja viivituseta. DSA näeb ette tänase süsteemi korrastamist ja ühtset lähenemist nii digiplatvormidele kui vabaühendustele, kellel on usaldusväärse teavitaja staatus.

Samas on ühtlustatud lähenemises probleemkohti, millele ühispöördumisega nii Euroopa tasandi otsustajate kui avalikkuse tähelepanu soovime juhtida:

  1. Hetkel ei ole vabaühendustel digiplatvormide ees mingeid kohustusi – teavitamine on üksnes võimalus aidata kaasa inimõigusi austava avaliku ruumi loomisele ja hoidmisele. DSA võib aga praeguses sõnastuses tuua kaasa teavitamiskohustusi, mis tähendab vabaühendustele omakorda paljudele üle jõu käivaid lisakulutusi. Alternatiivse võimalusena kutsume Euroopa Liitu üles looma fondi, mis aitaks neid kulusid katta.
  2. Seni on digiplatvormid endale vabaühendustest partnerid ehk usaldusväärsed teavitajad valinud ise. Sama süsteemi jätkumist näeb ette ka DSA. Leiame ühisavalduses, et senine lähenemine vajab rohkem läbipaistvust. Seetõttu teeme ettepaneku luua kord, mille järgi nimetab usaldusväärsed teavitajad Euroopa Komisjon. Selline lähenemine loob paremad eeldused, et staatuse saamine toimub kooskõlas Euroopa põhiväärtustega, ja ligipääsu rohkematele vabaühendustele. Lisaks tugevdab Euroopa Komisjoni suurem roll kogu protsessi usaldusväärsust.

ühispöördumise ingliskeelne visuaal

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vaenukone
Ostukorv