Tule keskusesse kommunikatsioonijuhiks ja aita inimõigustel levida

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon ja meie missiooniks on luua üheskoos iga inimese inimõigusi austav Eesti.

Inimõiguste eest seisva vabaühendusena kanname Eesti ühiskonnas üha olulisemat rolli ja sellega kaasnevat vastutust. Seda aitab saavutada tõhus ja selge kommunikatsioon. Väärtuspõhise liikumise ehitamisel on olulisel kohal ka suhtlus meie toetajate, koostööpartnerite ja annetajatega, samuti heade suhete hoidmine meediaga.

Ootame keskusega liituma kommunikatsioonijuhti.

Sinu töö on:
 • sise- ja väliskommunikatsiooni eest vastutamine;
 • meediasuhtlus (pressiteated, artiklite kirjutamise korraldamine ja eelkokkulepped, kõneisikute ettevalmistamine, meedias esinemine);
 • veebikeskkondade ja ühismeedia haldamine;
 • eestikeelse nädalakirja ja ingliskeelse kuukirja kirjutamine-levitamine;
 • koostöös projektijuhtidega projektidele, kampaaniatele ja teistele strateegilistele tegevustele kommunikatsiooniplaani koostamine ning selle elluviimine;
 • keskuse uue kommunikatsioonistrateegia loomine ja rakendamine;
 • annetustegevuste ja ürituste korraldamise toetamine.
Sinult ootame:
 • kõrgharidust ajakirjanduse, kommunikatsiooni, turunduse või suhtekorralduse erialal ja varasemat töökogemust;
 • suurepärast suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust eesti ja inglise keeles;
 • oskust väljendada end nii sõnas, pildis kui ka videos;
 • iseseisvust, algatusvõimet ja otsustuskindlust;
 • arvuti kasutamise ja digiturunduse oskusi (sotsiaalmeedia, kujundusprogrammid);
 • huvi inimõiguste vastu.

Julgustame sind kandideerima ka siis, kui tunned, et sul võib mõnest oskusest jääda vajaka, kuid oled valmis neid kiirelt õppima ja arendama.

Kandideerimisel aitab kaasa:
 • vabaühenduste toimimispõhimõtete tundmine;
 • vene keele oskus.
Meil on sulle pakkuda:
 • täistööajaga tööd palgaga 1800 eurot kuus (bruto);
 • kahe esimese aasta jooksul tuge strateegilise kommunikatsiooni eksperdilt;
 • vajadusel aja- ja kohapaindlikku töökorraldust eeldusel, et sul on võimalik käia vähemalt kahel päeval nädalas ka meie kontoris Tallinnas;
 • toredat ja oma ala professionaalidest koosnevat kollektiivi, kelle südameasjaks on kõigi inimeste inimõiguste kaitse;
 • tähendusega tööd – aitad kaasa, et Eesti oleks inimõigusi austav riik ja parem paik elamiseks igale Eesti inimesele;
 • mitmekesist ja rutiinivaba tööd, mis annab rohkelt võimalusi ennast proovile panna;
 • tervise- ja spordikulude hüvitamist 100 eurot kvartalis.

Valikuprotsess:

 • Saada meile aadressil cv@humanrights.ee oma CV ja motivatsioonikiri koos paari näitega varasemalt kirjutatud artiklitest, pressiteadetest, sotsiaalmeedia postitustest või projektidest, millele oled edukalt kommunikatsiooniplaani loonud ja ellu viinud.
 • Konkursi tähtaeg on 12. aprillil, kuid kandidaate kutsume intervjuule jooksvalt ja võib olla, et leiame sobiva inimese juba varem. Seega, ära pikalt mõtle! Kuna teame, et heal kandidaadil võib juba töö olemas olla, viime vajadusel intervjuusid läbi ka väljaspool klassikalist tööaega. Pärast tööintervjuud palume kandidaadil sooritada ka lühikese kirjaliku ülesande.
 • Tööle asumine esimesel võimalusel.

Kandideerima on oodatud kõik, sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või lisavajadusest. Väärtustame töö-, pere-  ja eraelu ühitamise põhimõtteid ning julgustame kandideerima hoolduskoormusega inimesi.

Lisainfo: cv@humanrights.ee või 644 5148.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#annetused #keskus
Ostukorv
 • Ostukorv on tühi.