Keskus kaitseb seksuaalsest ahistamisest teatanud tütarlapse õigusi

Inimõiguste keskus toetab kohtus noort sportlast Miiat, kes andis kogetud seksuaalsest ahistamisest konfidentsiaalselt teada koolijuhile ja kellele treener esitas seetõttu laimukaebuse koos kahjuhüvitise nõudega. Seksuaalne ahistamine on tõsine inimõiguste rikkumine ja juhtunust peab saama usalduslikult rääkida kartmata, et see toob kaasa koolitee katkemise, tagakisu, taasohvristamise, valesüüdistusi või teisi ebameeldivaid tagajärgi. Miia õiguste eest aitab kohtus seista advokaadibüroo Liverte vandeadvokaat Meris Velling.

Miia andis kohtusse tema koolis töötav treener väidetava mainekahju tekitamise tõttu pärast seda, kui sportlane enda kogemust oma kooli juhatajaga jagas. Miia rääkis koolijuhile, kuidas ühise autosõidu käigus treener talle füüsiliselt lähenes – pani käe põlvele ja, vaatamata Miia palvetest lõpetada, kätt üles poole hakkas liigutama. Treener eitab oma tegu ja esitatud hagis seisab, et Miia peab ümber lükkama ebaõige faktiväite ning mainekahju rahas hüvitama.

Laskesuusataja Miia treeningul
Miia on laskesuusataja

Eesti Inimõiguste Keskus on rohkem kui kümne tegutsemisaasta jooksul töötanud selle nimel, et diskrimineerimisest ja ahistamisest teavitamise süsteem oleks loomulik osa organisatsioonikultuurist. Oleme julgustanud tööandjaid selliseid süsteeme looma ja kannatanuid oma lugusid jagama. Käesolev kaasus võib aga tekitada olukorra, kus inimesed ei julge enam kogetud ahistamisest teatada, sest kohtuasja käigus selgub, kas Eestis saab käsitleda ahistamisest konfidentsiaalselt rääkimist laimuna.

Oleme seisukohal, et Miia on jäetud haavatavasse olukorda. Samuti on vale ja ebaõiglane panna kannatanut, kes jagas oma kogemust just selleks ette nähtud inimesega, vastutama „laimamise“ eest, kuna ta ei suuda ahistamise toimumist tõendada. Kahetsusväärselt lahendatakse laimukaasusi tsiviilkohtus, mistõttu peab Miia viibima kohtusaalis treeneriga samaaegselt ja andma ütlusi tema juuresolekul.

Seisa koos meiega iga noore turvalisuse eest!

Keskuse strateegilised kaasused jõuavad kohtusse tänu imelistele annetajatele. Strateegilise hagelemise eesmärk on üksikute, hoolikalt valitud juhtumitega mõjutada seaduste ja nende elluviimispraktika kvaliteeti ning seeläbi aidata ühe kohtuteega paljusid abivajajaid. Anneta, et ükski seksuaalset ahistamist kogenu ei peaks kartma juhtunust rääkida! Kaitstes Miia õigusi, seisame me kõikide noorte turvalisuse eest. Väikesel annetusel väga suur efekt!

Laskesuusataja Miia treeningul
Laskesuusataja Miia treeningul

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#annetused #strateegiline-hagelemine
Ostukorv