Inimõiguste giid aitab oma õigusi paremini mõista

Kust läheb vaenukõne ja väljendusvabaduse piir? Kes aitab, kui riik kohtleb sind ebaõiglaselt? Mida teha, kui oled vaenukuriteo tunnistajaks? Kuidas tagada, et su andmed on digiruumis kindlalt kaitstud? Millised on minu õigused ja kuidas neid kaitsta?

Neile küsimustele leiad vastused inimõiguste giidist!

On oluline, et iga inimene teab, et tema ja teiste õigused väärivad kaitsmist. Mistõttu peab inimõigusi puudutav teave olema lihtsalt ja mõistetavalt kõigile kättesaadav. Inimõiguste giid ongi see hariv platvorm, et igaüks meist teaks, mis on inimõigused ja kuidas neid kaitsta.

Veebileht on valminud ja täieneb pidevalt Eesti Inimõiguste Keskuse ning meie partnerite, Läti ja Leedu inimõigusorganisatsioonide, koostöös. Giid tutvustab arusaadavas keeles inimõigusi teemade kaupa, pakub abi meie õiguste ja kohustuste mõistmisel erinevates olukordades ning annab nõu, kuhu inimõiguste rikkumise puhul pöörduda või kuidas vajadusel kaebust esitada. Platvormilt leiab näiteid elust enesest ja viiteid asjakohastele seadustele või institutsioonidele. Lisaks saab platvormil eri teste tehes proovile panna enda ja oma pereliikmete, koolikaaslaste või kolleegide inimõigustealaseid teadmisi. Veebileht on eesti-, vene- ja ingliskeelne.

Kogu olulisi teadmisi ja testi oma tarkust inimõiguste giidis → www.inimoigustegiid.ee


Veebilehe valmimist kaasrahastab Euroopa Liidu programm Erasmus+.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused
Ostukorv