Pöördu abi saamiseks inimõiguste keskuse poole!

Kas tunned, et kaotasid töö oma vanuse tõttu? Tead kedagi, keda on riigi või kohaliku omavalitsusega suheldes diskrimineeritud? Kas töötad vabaühenduses, kes seisab inimõiguste eest või esindab erinevaid vähemusi, ja tead inimesi, kes võiksid keskuselt abi saada?

Pöördu julgesti Eesti Inimõiguste Keskuse poole, kui tunned, et oled kogenud ebavõrdsust oma rahvuse, vanuse, soo, nahavärvi, usu või veendumuste, puude või seksuaalse sättumuse tõttu.

Saame pakkuda esmast õigusnõustamist, kuid ühiskondlikult oluliste kaasuste puhul oleme valmis aitama inimesi kohtusse pöördumisel ja hilisema kohtumenetluse käigus. Toetame abivajajat igati terve protsessi jooksul ja selgitame vaidluse õiguslikke aspekte.

Meie teenused on tasuta. Õigusabi pakuvad keskuse juristid ja kogenud advokaadid.

Lisainfo ja abi saamiseks pöörduge julgesti inimõiguste keskuse strateegilise hagelemise juhi Kelly Grossthali poole aadressil kelly.grossthal@humanrights.ee

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #keskus #strateegiline-hagelemine
Ostukorv