Otsime noorteseminarile inimõiguste hariduse koolitajaid

Eesti Inimõiguste Keskus viib koostöös partneritega Lätist, Leedust, Horvaatiast, Rumeeniast ja Bulgaariast läbi projekti “Aktiivsed Euroopa kodanikud vaenukõne vastu”. Rahvusvahelise initsiatiivi eesmärk on tõsta noorte Euroopa kodanike teadlikkust vaenukõne mõjust demokraatlikele protsessidele ja euroopalikele väärtustele. Erinevad projektitegevused panustavad rahumeelse, inimõigusi austava ja lõimitud Euroopa idee jätkumisele, kus aktiivsed kodanikud ei vaata vaenu ja inimõiguste rikkumisi vaikides pealt.

Projekti raames toimuvad augustis kaks rahvusvahelist noorteseminari – üks Harjumaal, teine Tartumaal. Mõlemad üritused kestavad ühe täispika päeva. Otsime kuni kahte inimõiguste hariduse ja noortetöö kogemusega eksperti seminare läbi viima ning koos projektipartneritega ette valmistama.

Täpsemad tingimused ja ootused:

  • Teadmised inimõiguste hariduse valdkonnast ja võimekus neid teoreetiliselt edastada. Vastav haridus või kogemus peab selgelt väljenduma meile saadetud eluloos. 
  • Koos noortega läbi mitteformaalsete meetoditega töötamise kogemus. Kogemus peab selgelt väljenduma meile saadetud eluloos.
  • Valmidus seminare ette valmistama koostöös inimõiguste keskuse ja projekti teiste partneritega, sh osalema veebi teel ettevalmistavatel kohtumistel. Nii kohtumiste kui seminaride töökeeleks on inglise keel.
  • Pakkumise võivad esitada nii eraisikud kui juriidilised isikud ja see peab sisaldama: eestikeelset CV-d ja lühikest motivatsioonikirja koos pakkumise summaga, mis sisaldab kõiki makse ja kulusid. Pakkumine saata hiljemalt 24. mail aadressil kelly.grossthal@humanrights.ee. Valikul võetakse arvesse kogemust ja hinnapakkumist, sealjuures on kogemus suurema kaaluga.

Lisainfo:

Kelly Grossthal
Kelly.grossthal@humanrights.ee

Projekti koordinaator Eestis
Eesti Inimõiguste Keskus

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused #vaen #vaenukone #vaenukuriteod
Ostukorv