Toeta tulumaksutagastusest inimõiguste aruande avaldamist! 

Juba teist aastat saavad elektroonilise tuludeklaratsiooni esitajad teha head, annetades neile tagastatud raha inimõiguste keskusele. Kogutud toetuste eest avaldab keskus sel aastal juba kümnenda inimõiguste aruande “Inimõigused Eestis 2022”. 

Inimõiguste keskus annab iga kahe aasta tagant välja raporti, mis on ainus sõltumatu tervikanalüüs inimõiguste olukorra arengute kohta Eestis. See on usaldusväärne töövahend spetsialistidele, oluline õppematerjal koolides ja kasulik inimõiguste infoallikas kõikidele huvilistele. On võtmetähtsusega, et iga inimene tunneks oma õigusi ja vabadusi. Seda enam, et viimased paar aastat on näidanud, kui haprad meie inimõigused võivad olla.

Kõigil, kelle jaoks on oluline kvaliteetse ja ausa inimõigustealase info kättesaadavus, on võimalus aruande avaldamisele õlg alla panna. Kuidas seda teha?

  1. Esita tuludeklaratsioon e-MTAs ajavahemikul 15. veebruar – 30. aprill!
  2. Vali “Soovi korral saate annetada kuni kolmele MTÜ-le. Annetuse miinimumsumma on 1 euro” ja “Lisa saaja”!
  3. Märgi annetuse saajaks Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus ja summa, mida soovid annetada!
  4. Salvesta!
Mida sinu annetus aitab teha?
  • maksta aruandesse peatükke kirjutanud oma ala ekspertidele autoritasu
  • kujundada ja küljendada aruande tekst kõigile ligipääsetavaks nii veebis kui trükisena lugemiseks
  • trükkida 150 aruannet, mis saadame tasuta koolidele ja raamatukogudele
  • tõlkida aruanne vene ja inglise keelde, et oluline inimõigustealane info oleks veel enamatele huvilistele kättesaadav

Aitäh, et toeta inimõigustega Eestit!

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#annetused #inimoiguste-aruanne
Ostukorv