Soovime edu uuele valitsusele!

Täna hommikul nimetas president Kersti Kaljulaid ametisse peaminister Kaja Kallase juhitava uue valitsuse. Inimõiguste keskus soovib valitsusele palju edu selles väljakutseterohkes töös!

Eesti naised on lõhkunud aastakümneid erinevaid klaaslagesid. Alates Lilli Suburgist, kellest sai Eesti esimene professionaalne naisajakirjanik, kuni tänase uue valitsuseni, kus esindusdemokraatiale kohaselt on pea pooled meie ministritest naised.

Naised peavad jõudma igale ühiskondlikule tasandile ja Eesti tegi uue valitsuses näol suure sammu edasi, et juhtida riiki mitmekesisemalt. Loodame, et pärast kaht tagurlikku aastat toovad uued ministrid riigi juhtimiskultuuri ka kaasavamat ja inimlikumat lähenemist.

Nagu igas organisatsioonis loob sooline tasakaal ka valitsuses eeldused otsuste tegemisel arvesse võtta laiemaid vaatenurki ja elukogemust. Küll aga ei tähenda see automaatselt, et nii ka tehakse. Meil tuleb ühiskonnana toetada kõiki Eesti naisi, et praegune sooliselt tasakaalus valitsus ei jääks juhuslikuks välgatuseks. Peame saame kontrolli alla soolise palgalõhe, tagama paremad pere- ja tööelu ühildamise võimalused ning leidma lahendusi vähendamaks naiste koormus mitteametlike hooldajatena.

Lisaks soolisele tasakaalule tuleb meil tänase valitsuse koosseisu vaadates mõelda ka teiste ühiskonnagruppide esindatuse ja nende huvide arvesse võtmise peale nii valitsuse tasandil kui ühiskonnas laiemalt.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis
Ostukorv