Pagulasabi liitus võrdse kohtlemise võrgustikuga

Eile liitus võrdse kohtlemise võrgustikuga detsembris oma 20. sünnipäeva tähistav Eesti Pagulasabi. Palusime pagulasabi juhatajal Eero Jansonil liitumissoovi tagamaadest lähemalt rääkida. Lisaks küsisime, miks on oluline organisatsioonidevaheline koostöö ja mida ootavad nad võrgustikuga liitumisest?

“Eesti Pagulasabi on oma 20 tegutsemisaasta jooksul järjekindlalt tegelenud võrdse kohtlemise teemadega, seistes selle eest, et Eestis elavatel pagulastel oleksid kõik võimalused siin oma elu kiiresti ja tulemuslikult sisse seada,” rääkis Eero.

Pagulasabi
Pagulasabi juht Eero Janson

“Kuigi oleme kõikide nende aastate jooksul teinud tihedat koostööd sarnaste organisatsioonidega, nii Eestis kui Euroopas ja maailmas laiemalt, siis praegune poliitiline olukord on selgelt esile toonud tõsiasja, et inimõigusi ja võrdse kohtlemise küsimusi ei maksa käsitleda kitsalt ühe või teise sihtgrupi vaatest, vaid pagulaste õigused on tihedalt seotud laste, naiste, vähemuste, välistudengite ja muude haavatavas olukorras olevate gruppide õigustega. Sestap soovime teha veelgi tihedamat koostööd valdkonnaüleste probleemide lahtiharutamisel ja lahendamisel,” lisas ta.

pagulasabi
Pagulasabi korraldab rändetaustaga lastele laagreid. Foto: Annela Samuel

Tere tulemast!

Võrdse kohtlemise võrgustiku koordinaator Uljana Ponomarjova väljendas heameelt, et nii pikalt tegutsev ja lugupeetud organisatsioon on liitunud võrgustikuga. “Neil on kompetents nii huvikaitse töös kui ka inimeste nõustamisel ja suunamisel. Eesti Pagulasabi annab kindlasti võrgustikule rohkem võimalusi oma tegevusele läheneda intersektsionaalselt,” lisas ta.

Võrdse kohtlemise võrgustik koondab vabaühendusi, mille üheks oluliseimaks tegevuseks on oma sihtgrupi võrdsete õiguste eest seismine. Võrgustiku eesmärk on toetada võrgustiku liikmeid konkreetsete sihtgruppide üleselt ja teha koostööd.

Võrdse kohtlemise võrgustiku projekti VÕIVIK rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mille operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vorgustik
Ostukorv