Keskus koordineerib Arvamusfestivalil Võrdse kohtlemise ala – saa osa kohapeal ja veebis!

Võrdsus eeldab õigust olla erinev. Iga inimene väärib võrdseid võimalusi ja tunda end ühiskonna täisväärtusliku liikmena, vaatamata oma puudele, soole, vanusele, rahvusele, keelele, seksuaalsusele, religioonile või nahavärvile.

Inimõiguste keskus koordineerib sel aastal Arvamusfestivalil Võrdse kohtlemise ala. Lisaks keskusele korraldavad arutelusid võrdse kohtlemise võrgustiku liikmed Eesti Vegan Selts, Lastekaitse Liit, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Üliõpilaskondade Liit. Külalisena korraldab aruteluringi ÜRO Pagulasamet.

Ajakava

Reede 14. august

12–13.30 Kas on vabadust olla mittevegan? (Eesti Vegan Selts)
14–15.30 Isade roll: töö- ja pereelu tasakaal, võrdsed võimalused vanemaks olemisel (Lastekaitse Liit)
16–17.30 Rahvusvahelised kohustused: kas kasulikud ka mulle? (Eesti Inimõiguste Keskus)
18–19.30 Kas ja kuivõrd on Eesti noortele rahu ning julgeolek enesestmõistetav? (Eesti Noorteühenduste Liit)

Laupäev 15. august

11–12.30 E-rivajadus ja e-riik. Kui ligipääsetav on veeb? (Eesti Puuetega Inimeste Koda)
13–14.30 Pagulased arutavad: kuhu ma kuulun? (ÜRO Pagulasamet)
15–16.30 Kes kaitseb inimõiguste kaitsjat? (Eesti Inimõiguste Keskus)
17–18.30 Ahistamine kõrgkoolis – erandjuhtum või normaalsus? Kus on piir? (Eesti Üliõpilaskondade Liit)

Tere tulemast osalema nii kohapeal kui veebis! Kuulama, arutlema ja kaasa mõtlema on oodatud kõik. Igal arutelul on kirjutustõlge, viiel ka viipekeele tõlge. Kõiki arutelusid saab turvaliselt jälgida ka Facebooki otseülekande vahendusel.

Vaata Facebooki üritust ja kogu ala programmi.

 

Arvamusfestivalil osalemine on osa võrdse kohtlemise võrgustiku projektist VÕIVIK, mida rahastab Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mille operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine #vorgustik

Uudised