FRA: COVID-19 pandeemiast väljumisel peab austama vanemate inimeste õigusi

Euroopa Liidu põhiõiguste ameti (FRA) kolmas „Koroonaviiruse pandeemia ELis: mõju põhiõigustele” aruanne vaatleb meetmeid, mida liikmesriigid kasutavad pandeemia lahendamiseks, uurides seekord, kuidas need on mõjutanud vanemate inimeste õigusi. Ehkki teatavad meetmed olid olulised eakate tervise ja elu huvides, tõstatasid mõned neist küsimuse võimaliku vanuselise diskrimineerimise kohta, näitab uuring.

“Kõigil on samad õigused, olenemata sellest, kui vanad nad on,” rõhutas FRA direktor Michael O’Flaherty. „Üleminekul uuele normaalsusele peavad valitsused pöörama erilist tähelepanu vanemate inimeste vajadustele ja tagama, et neid koheldakse võrdselt. Ainult sel juhul saavad vanemad inimesed oma elu väärikalt ja austusega taastada.”

Koroonakriisi ohvriks on langenud enamasti just vanemad inimesed, paljud neist hooldekodudes. Ehkki valitsuste eesmärk on kaitsta kõige haavatavamaid ühiskonnas, näitab FRA uuring, et COVID-19 meetmed paljudes liikmesriikides on kujutanud endas ohtu vanemaealiste põhiõigustele. Üheks murekohaks on olnud arstiabi kättesaadavus, kuna mitmed riigid katkestasid mittekiireloomulise ravi. Mõnes riigis olid vanemaealistele kehtestatud rangemad kodus viibimise ja isolatsiooni reeglid kui teistele elanikele. Paljud ei saanud eriolukorra ajal kohtuda oma lähedastega.

Samas tuleb uuringust välja ka palju positiivset. Kõik liikmesriigid võtsid kasutusele erinevaid meetmeid, et vanemaealiste jaoks leevendada piirgangutest tulenevat keerulist olukorda. Näiteks hoolitseti selle eest, et tagada vanemaealistele ravimite, toidu ja muude kaupade või teenuste kättesaadavus. Nii nagu Eestis, väljastati näiteks ka Ungaris ja Iirimaal ravimeid apteegis digiretsepti alusel, et inimesed ei peaks külastama perearsti vaid selleks, et saada paberil retsepti. Lisaks testiti paljudes liikmesriikides, kaasaarvatud Eestis, vanemaealisi inimesi eelisjärjekorras ja hooldekodudes tehti viiruse laustestimisi.

Eesti poolt esitas FRAle ülevaate Eesti Inimõiguste Keskus. Põhjalikku ingliskeelset aruannet Eesti kohta saab lugeda siit.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused

Uudised