#blacklivesmatter

Ameerika Ühendriikides on pea nädala kestnud rahutused pärast seda, kui Minneapolise politseinik lämmatas vahistamisel surnuks mustanahalise George Floydi. Üle maailma avaldatakse meelt mustanahaliste vastu suunatud vägivalla, diskrimineerimise ja rassismi vastu.

George Floydi kahtlustati kahekümnedollarise valeraha kasutamises. Mitu politseinikku surusid mehe tänaval maha ja politseinik Derek Chauvin hoidis ligi üheksa minutit oma põlve George Floydi kaelal kuniks ta suri. Politseinik ei kuulanud ei George’i enda ega kõrvalseisjate palveid mees vabastada. Tänu kodanikujulgusele on julm rassismiakt ja mehe viimased hingetõmbed kõigile vaatamiseks mitmel videol. Tegu ei ole ühekordse juhtumiga, tegu on igapäevase rassismiga Ameerika Ühendriikides.

Ehkki Ameerika Ühendriigid on meist geograafiliselt kaugel, puudutab seal toimuv ka meid ja kahetsusväärselt on rassism osa ka meie ühiskonnast. Rassismile õhutavad süüdimatult avaliku elu tegelased. Eestis on valitsuses partei, kes oma sõnavõttudes on kasutanud võõravaenu süvendavaid seisukohti. Alles eile avaldasid nad oma portaalis Uued Uudised video, kuidas inimene kartis pargis kõndida, kuna mustanahalistest inimestest koosnev seltskond pidas seal piknikut.

Hirm aga tuleb teadmatusest, mida vaenuõhutajad ära kasutavad. Levitades laimu ja valesid mustanahaliste kohta, süvendavad nad võõrapelgust ning loovad ühiskonna, kus keegi ei tunne ennast turvaliselt.

Rassism väärib vaid hukkamõistu

Võõravaen, eriti terve inimeste grupi vihkamine nende nahavärvi pärast, on inimväärikust alandav ja ründab väärtusi, mis me ühiskonna toimimiseks loonud oleme.

Rassism on ideoloogia, mille eesmärk on inimkond jagada erinevatesse rassidesse ja kohelda selle alusel erinevaid inimeste gruppe ebavõrdselt. Teatud “rasside” paremaks pidamine on teaduslikult vale, ohtlik, ebamoraalne, sotsiaalselt ebaõiglane ja teoreetiliselt või praktiliselt õigustamatu. Iga inimene on väärtus, iga inimese elu loeb ja igat inimest tuleb kohelda võrdselt.

Rassism ja sellega seonduvad ideoloogiad on põhjustanud genotsiidikuritegusid, sealhulgas holokausti, mistõttu tuleb see ja selle ilmingud koheselt hukka mõista. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Inimõiguste keskus mõistab rassismi täielikult hukka ja aitab neid, keda on diskrimineeritud ja koheldud ebaõiglaselt. Me töötame igapäevaselt selle nimel, et kõigil oleks hea ja turvaline Eestis elada.

Julge teatada, et keegi ei peaks vaikselt kannatama

Keskuse poole on pöördunud inimesed, kelle peale on sülitatud, keda on löödud, ähvardatud ja kiusatud vaid sellepärast, et nende nahavärv ei ole valge. Paljud ohvrid ei julge politsei poole pöörduda. Kuid selleks, et olukord paraneks ja võõravaen Eesti ühiskonnas väheneks, on oluline ametivõimudele teada anda, kui levinud rassism Eestis on. See on probleem, millest teatamine on õigustatud ja vajalik, et politsei oskaks hinnata olukorra tõsidust, abivajajaid aidata, rassistlikke kuritegusid lahendada ja tulevikus ennetada.

Kui märkad vaenukuritegu, anna sellest teada! Rassism ja sellele õhutamine ei ole kunagi õigustatud ning võib saada väljateenitud karistuse, kui sellest teatada.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused #vaenukone #vaenukuriteod #vordne-kohtlemine
Ostukorv
  • Ostukorv on tühi.