Aktiivsed Euroopa kodanikud ei soovi olla vaenu pealtvaatajad

Aprilliga sai alguse uus rahvusvaheline projekt „Aktiivsed Euroopa kodanikud vaenukõne vastu“, mille partneriks on ka Eesti Inimõiguste Keskus. Projekti eesmärk on tõsta noorte Euroopa kodanike teadlikkust vaenukõne mõjust demokraatlikele protsessidele ja euroopalikele väärtustele. Erinevad projektitegevused panustavad rahumeelse, inimõigusi austava ja lõimitud Euroopa idee jätkumisele, kus aktiivsed kodanikud ei vaata vaenu ja inimõiguste rikkumisi vaikides pealt. 

Vaenukõne pole süütu nähtus, vaid selle abil rünnatakse tihti erinevaid haavatavaid sihtrühmi, eriti vähemusi, immigrante ja pagulasi. See loob soodsa pinnase tõrjumiseks ja nende gruppide marginaliseerimiseks. Kõik see toob omakorda kaasa demokraatia nõrgenemise – paljude erinevate vähemusgruppide olukord on habras ja nende osalus ühiskonnaelus seetõttu tagasihoidlik, kuid samas on jõudu ja populaarsust kogunud parmäärmuslikud jõud, parempopulistid ja euroskeptikud.

Projekti veab Läti Inimõiguste Keskus, partneriteks Leedu Inimõiguste Monitooringu Instituut, Zagrebi Inimõiguste Maja, PATRIR Rumeeniast, Osalusplatvorm Lätist, Multi Kulti Kollektiiv Bulgaariast ja Eesti Inimõiguste Keskus. Ühekoos suunatakse fookus selliste demokraatlike väärtuste tutvustamisele nagu inimeste osalus ühiskondlikes ja poliitilistes protsessides, rahulik kooseksisteerimine ja mitmekesisus. Lisaks on eraldi fookuses immigratsioonitaustaga inimeste ja erinevate vähemuste kaasamine ja võimestamine.

Järgmise aasta augustini toimuvad projektitegevused keskenduvad vaenukõne mõjude analüüsile ja lahendustele solidaarsuse tugevdamise, debattide, koostöö ning inimõiguste hariduse meetodite kasutamise kaudu:

1)    Igas riigis viiakse läbi uuring vaenukõne mõjudest euroskeptilistele hoiakutele ja võõravaenu nähtusele. Uuringutulemuste põhjal koostavad eksperdid soovitused olukorra parandamiseks.
2)    Rahvusvaheline ekspertide ja huvirühmade seminar.
3)    Kaks seminari noortele igas osalevas riigis
4)    Rahvusvaheline konverents Sofias.
5)    Projektitulemuste tutvustamine, kommunikatsioonitegevused.

Projekt leiab aset Euroopa Liidu Kodanike Euroopa programmi toel.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vaenukone #vaenukuriteod

Seotud uudised