Võrdse Kohtlemise Võrgustik: rünnakud Eesti LGBT Ühingu vastu on vastuvõetamatud

Viimastel päevadel on suurenenud rünnakud Eesti LGBT Ühingu ( edaspidi ühing) vastu SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks kampaaniana ja Ühiskonnauuringute Instituudi küsitlusena, mille eesmärgiks on ühingu rahastamise lõpetamine, LGBT+ kogukonna vaigistamine ja hirmu levitamine. Võrdse kohtlemise võrgustik taunib seda tegevust ja kutsub üles avaldama ühingule toetust.

Ühing on saanud eelnevatel aastatel oma põhirahastuse hasartmängumaksu laekumistest. Tegu on valitsuse korraldatud projektikonkursiga, mis on suunatud kolmanda sektori organisatsioonidele. Rahastuse taotlemiseks peavad olema täidetud projektidele kehtestatud nõuded, mh peavad need täitma riigi seatud eesmärke vastavas valdkonnas. Ühingu tegevus kuulub võrdse kohtlemise valdkonda.

Ühingu tööl on mõju nii üksikisikutele kui kogukonnale ja ühiskonnale laiemalt. Ühing pakub lisaks muudele teenustele juriidilist, esmatasandil psühholoogilist ja kogemuspõhist nõustamist. Nõustamise eesmärk ei ole mõjutada või veenda inimest selles, et ta kuulub LGBT+ kogukonda, vaid pöördujat toetada ning anda talle asjakohast ja teaduspõhist infot. Igal inimesel peab olema vaba ligipääs korrektsele infole, kui ta seda vajab.

Rünnak ühe konkreetse organisatsiooni vastu on reaalsuses rünnak kodanikuühiskonna, inimõiguste ja võrdsete võimaluste vastu laiemalt. Võrdse kohtlemise võrgustik mõistab sellise tegevuse hukka ja kutsub üles kodanikuühiskonda tegema sama. Rohkem infot ja ühingule toetuse avaldamise võimalused. 

 

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine #vorgustik
Ostukorv