Inimõiguste keskus seisab vankumatult inimõiguste eest, olenemata valitsusest

EKRE portaal Uued Uudised avaldas täna anonüümse uudislõigu, milles süüdistab Eesti Inimõiguste Keskust ja teisi vabaühendusi poliitilises kallutatuses. Lükkame selles sisalduvad valed ümber ja kutsume kõiki — ka EKRE liikmeid ja toetajaid — üles inimõigustesse panustama toetades sõltumatu aruande “Inimõigused Eestis 2018-2019” avaldamist. 

UU nendib õigesti, et inimõiguste eest tuleb seista, sealhulgas naiste ja vähemuste õiguste eest. Oleme valitsuserakonna häälekandjas avaldatu osas sama meelt, et sõltumatud inimõiguste eest seisvad ühendused ei peaks toetama ühte või teist erakonda või ideoloogilisi tõekspidamisi, olgu nendeks liberaalsus või rahvuslus, katoliiklus või marksism. Meie seda ei teegi.

Eesti Inimõiguste Keskus on põhikirja kohaselt avalikes huvides tegutsev sihtasutus, mille eesmärk on edendada inimõiguste kaitset Eestis ja mujal. Ainsad põhimõtted, millest tegevuses lähtume, on universaalsed inimõigusnormid, mis kuuluvad Eesti põhiseaduse alusväärtustesse. Meie erapooletust näitab see, et oleme 10 aastat seisnud inimõiguste eest eri valitsuste ajal hoolimata valitsuste poliitilisest ideoloogiast. EIKi on süüdistatud nii liigses rahvusluses kui selle vastu olemises, nii lääne- kui venemeelsuses. Kui me tegevus oleks ühelegi valitsusele mugav, ei teeks me oma tööd hästi.

Kui me tegevus oleks ühelegi valitsusele mugav, ei teeks me oma tööd hästi.

UU portaalis valetatakse, et EIK tahab Vahemerd ületanud majanduspõgenike Eestisse vastuvõtmist või pooldame “massimigratsiooni” (sic!). Majanduslikel eesmärkidel rändavate inimeste Eestisse lubamine on poliitiline otsus, millesse inimõiguste keskus pole kunagi sekkunud. Aitame tegelike pagulaste ja õigustatud varjupaigataotlejate õigusi kaitsta siis, kui nad Eestis on. Muidugi leiame, et Eesti võiks teha rohkem, et pagulasi aidata, sealhulgas osaleda teiste riikidega koos ümberasustamises, sest see aitab pagulaste inimõigusi kaitsta ning vähendab inimõiguste rikkumisi ja ebaõiglust.

Erinevalt portaalis väidetule ei võta me poliitilisi seisukohti, vaid analüüsime sõltumatult poliitikute ja erakondade valimislubaduste kooskõla inimõiguste eest seismisega, eriti valimiste eel. Analüüsi alused on avalikud ja kõigile vastuvaidlemiseks või heakskiitmiseks kättesaadavad. See töö on oluline, et inimõigusi hindavad kodanikud saaksid valimistel teha informeeritud valikuid. Me ei ole kunagi ühtegi erakonda või kandidaati otseselt soovitanud või toetanud. Ka oma soovitused inimõiguste edendamiseks oleme saatnud kõigile erakondadele, sealhulgas EKREle, ega korralda salajasi kohtumisi poliitikutega.

Kutsume kõiki poliitikuid hoiduma inimõiguste ja inimõiguste kaitsjate vastastest rünnakutest, sest sellega saetakse oksa, millel ise istutakse

Kutsume kõiki poliitikuid hoiduma inimõiguste ja inimõiguste kaitsjate vastastest rünnakutest, sest sellega saetakse oksa, millel ise istutakse. Tänu inimõigustele, sealhulgas väljendus- ja ühinemisvabadusele, vabadele valimistele ning mitte-diskrimineerimise põhimõtetele saavad ju ühiskonnas poliitilise väljundi ja demokraatliku esindatuse erinevad poliitilised jõud, et ausalt ja õiglaselt valijate toetust koguda.

Tark ja teadlik kodanikkond tugevdab demokraatlikku ühiskonda. Igaüks saab teha selleks panuse, sest juba detsembris anname välja järjekordse aruande “Inimõigused Eestis 2018-2019,” millest saavad kõik soovijad sõltumatu vaate inimõiguste olukorrale Eestis. Aruande õigeaegseks ja täismahus ilmumiseks on vaja veel 4000 eurot, millesse saab igaüks panustada.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#annetused #inimoigused #inimoigused-eestis #keskus