Ilmumas on uus inimõiguste aruanne ja sina saad seda toetada

10. detsembril, rahvusvahelisel inimõiguste päeval ilmub uus aruanne “Inimõigused Eestis 2018-2019”. Inimõiguste keskuse poolt välja antav raport on ainuke sõltumatu tervikanalüüs inimõiguste olukorrast Eestis, kus 14 oma valdkonna eksperti võtavad kokku viimase kahe aasta arengud, seisakud või tagasiminekud. 

Selleks, et aruannet välja anda, on meil vaja sinu toetust. Inimõigused kuuluvad kõigile ja meie eesmärk on, et inimesed oleksid oma õigustest ka teadlikud. Inimõiguste aruande veebiversioon on keskuse kodulehe üks külastatavamaid lehti, mis näitab, et see on kogu infokülluse sees leidnud oma koha.

Annetama kutsuvad seekord inimesed, kes oma igapäevategemiste juures inimõiguste aruannet hindavad. Seda kasutavad kooliõpilased inimõiguste teema õppimisel või uurimistöö tegemisel ja tudengid, kelle huvi seondub ühel või teisel moel inimõiguste teemadega. Näiteks politoloogiatudeng Elena sõnab, et tegemist on usaldusväärse ja huvitava allikaga, mida uurimistöös kasutada.

Politoloogiat õppiv Elena kutsub aruannet toetama: “Inimõiguste aruanne on minu jaoks huvitav ja usaldusväärne allikas, mida kasutada teadustöös.”

Aruanne on asendamatuks materjaliks ametnikele, kes saavad nii tervikülevaate oma töövaldkonnas toimuvast. Muuhulgas on aruande olulisust on oma eelmise aasta visiidi käigus rõhutanud ka Euroopa Inimõiguste volinik Dunja Mijatović. See on abiks ka õpetajatele ja inimõiguste teemadel koolitajatele. Ühiskonnaõpetuse õpetaja Kätlini meelest aitab aruanne panna muidu üpris abstraktsed inimõigused praktilisse raamistikku ning selgitada õpilastele, mida need igapäevaelus tähendavad.

Ühiskonnaõpetuse õpetaja Kätlin leiab, et aruannet peaks toetama, kuna see annab inimõigustele elulise mõõtme ning aitab õpilastel mõista nende tähendust.

Toeta inimõigusi!

Inimõigused kuuluvad kõigile ja meie soov on, et inimesed oleksid oma õigustest ka teadlikud. Toeta teadmiste levikut – anneta inimõiguste aruande heaks.

Annetan

Lisaks saavad vabaühendused oma huvikaitsetöös aruandele toetuda, seada uusi sihte või viidata eksperdi hinnangule olukorra kohta. Aga inimõiguste aruanne on ka lihtsalt lugejale, huvilisele, kes tahab teada, kuidas ühiskonnas asjad on. Mitmel pool vabatahtlikuna tegutsev Indrek peab inimõiguste kaitset ääretult oluliseks, aruanne paneb teda võimalusi ja vabadusi veel enam hindama. “Olen õnnelik, uhke ja tänulik oma suure sõpraderingi üle, kus on kõige erinevama tausta, tunnuste ja tegudega inimesi üle maailma. Pole suuremat väärtust, kui võimalus elada ja olla vaba – olla väärikalt ja väärtustatult see, kes sa oled.”

Mitmel pool vabatahtlikuna tegutsev Indrek hindab inimõigusi väga: “Pole suuremat väärtust, kui võimalus elada ja olla vaba – olla väärikalt ja väärtustatult see, kes sa oled. Aruanne paneb seda eriti hindama.”

Seekord sisaldab iga aruande peatükk lisaks analüüsile ka üht inimlikku lugu, mis aitab paremini mõista, millised võivad olla probleemid, millega Eesti inimestel silmitsi tuleb seista. Lisaks on peatüki juures ära toodud eksperdi hinnang olukorra muutusele ja olulisemaid tähelepanekuid sisaldav lühikokkuvõte.

EIK annab aruannet välja aastast 2007, eelmisel korral 2017. aastal ilmus see aga esimest korda keskuse heade annetajate toel. Kokku toetas aruande väljaandmist tookord 100 Eesti inimest. Ka seekord on kõigil, kes peavad oluliseks kvaliteetse inimõigusalase info kättesaadavust, võimalus aruandele õlg alla panna. Toeta teadmiste levikut – anneta!

Mida sinu annetus aitab teha:

*kujundada ja küljendada aruande tekst veebis lihtsalt loetavaks

*kujundada ja küljendada aruande tekst trükiformaadis

*maksta ekspertidele sümboolset autoritasu

*trükkida 200 aruannet “Inimõigused Eestis 2018-2019”, mida jagame tasuta koolidele ja raamatukogudele

*tõlkida aruanne vene ja inglise keelde, et inimõigusalane info oleks kättesaadav kõigile

*trükkida 100 ingliskeelset aruannet, mida jagame rahvusvahelistele inimõigusorganisatsioonidele ja asutustele

Aitäh, et toetad inimõigusi!

 

Annetuskampaania fotod tegi Sohvi Viik, enda ruumidesse lubas lahkesti Eesti Kunstiakadeemia. Suur tänu!

#inimoigused-eestis #inimoiguste-aruanne
Ostukorv