Mis toimub Venemaal?

„Moskva linna duuma sõltumatuid kandidaate eemaldatakse valimistelt massiliselt. Opositsiooni toetuseks kogutud allkirjad lükatakse tagasi või kaovad need allkirjad valimiskomisjonides. 14. juulil pidasid kandidaadid valijatega kohtumise, mille käigus politsei pidas OVD-Info andmetel kinni 39 inimest. Paljud rääkisid peksmisest politsei poolt, vähemalt kolm inimest viidi kiirabiga osakondadest minema. Ürituse ajal teatasid kandidaadid, et kohtuvad valijatega iga päev kell 13:00 Trubnaja väljakul.”

Vestlesime anonüümseks jääda sooviva vene aktivistiga hiljutiste Venemaal aset leidnud murettekitavate sündmuste ja inimõiguste rikkumiste valguses. Loos kirjeldab ta, mis meeleavalduste ja kinnipidamiste taustal toimub ning milles seisnevad täpsemalt inimõiguste rikkumised, tuues näiteid kinnipeetavate kohtlemisest ja inimeste kaebustest politseinike jõukasutuse kohta vene meediaallikatest saadud info põhjal.

“Kodanikud, kes hoolivad oma põhiseaduslike õiguste rikkumisest, esitasid marssimiseks avalduse. Moskva valitsus keeldus üritust heaks kiitmast, nii et 27. juulil peeti iseseisvate kandidaatide valimistele lubamise meeleavaldus võimude heakskiiduta. Kuid Moskva võimud leidsid ressursse meeleavaldajate survestamiseks jõuga. “Julgeolekuametnikud ümbritsesid terve kesklinna ja pidasid meeleavaldajaid jõuga kinni. OVD-Info andmetel oli sel päeval kinni peetud 1373 inimest, neist 265 jäeti ööseks osakondadesse,” kirjeldab Mediazona sõltumatu meedia 27. juuli sündmuste kronoloogiat.

Massiüritusele pääsemiseks on Venemaal vaja pääseda läbi põhjalikust kontrollist ja magnetilistest raamidest, julgeolekujõud kontrollivad üle seljakotid ja kotid, vaadates taskulambiga kõikidesse taskutesse. Enesekaitsevahendid pole lubatud ja need konfiskeeritakse sissepääsu juures. Samal ajal on sellistel üritustel “õigusriigi põhimõtteid” tagavatel politseiametnikel, massirahutuste politseil ja rahvuskaardil arsenalis olemas sekkumiseks kõik vajalik ning mis kõige tähtsam – nad teavad, et saavad karistamatult jõudu kasutada või muul moel protestijate õigusi rikkuda. OVD-Info andmetel peksti kinnipidamise ajal 77 inimest. Jaoskondades ei lubatud kinnipeetavate juurde advokaate, kellel puudub konkreetse isiku jaoks korraldus, ning nad ei andnud edasi vabatahtlike poolt toodud toitu ja vett (politseijaoskondades ei anta kinnipeetavatele sööki ega jooki). Poest väljumisel peeti vägivaldselt kinni ka kaks inimest, kes ostsid kinnipeetavatele toitu ja vett. Inimesi hoiti politseijaoskondades öö läbi, mis tähendab, et nad pidid magama kitsastel puidust pinkidel. Protestina avas üks opositsioonipartei liige oma veenid, üks sõltumatu kandidaat alustas näljastreiki.

Allikas: Flickr

Venemaa korrakaitseametnikud väidavad, et on korrakaitsjad, kuid neid võib näha hoopis peamiste õigusrikkujatena. Kinnipidamiste kajastus meedias mängis oma rolli ja kinnipeetavaid koheldi lõpuks paremini, kuid mitu inimest viidi osakondadest haiglasse. Neile väidetele vaieldakse ka vastu öeldes, et mitte kõik töötajad ei ületa volitusi. Jah, võib-olla mitte kõik ei ületa, kuid nad on teiste ametnike üleastumiste juures, ei takista neid ega aita kaasa taoliste juhtumite uurimisele.

Märgin, et niinimetatud opositsioon oli sunnitud minema kooskõlastamata rongkäigule, et teatada oma kavatsusest kaitsta põhiseaduses sätestatud õigusi. Inimesi peeti kinni volitusi ületades ja vägivaldselt, neile ei antud juriste, nad olid sunnitud andma uurijatele mugavaid tunnistusi ning neid hoiti ebainimlikes tingimustes. Politsei andmetel ei ole kinnipeetavatest üle 600 Moskva elanikud. Venemaa jaoks on see tavapraktika, et inimene registreeritakse ühel aadressil ja ta elab teisel aadressil. See on eriti tavaline Moskvas, kuna paljud inimesed tulevad linna tööle. Kuid Moskva võimudki talitavad sarnaselt: politsei, rahvuskaart ja rahupolitsei toodi kokku meeleavaldajate laialisaatmiseks kokku Venemaa Euroopapoolse osa erinevatest linnadest. Ilmselt viitab see sellele, et Moskva võimud valmistusid sõltumatute kandidaatide seadusliku registreerimise asemel rongkäigu hajutamiseks. Seega näitab riik, et dialoogi ei toimu.

Oma artiklis MBH Media kohta juhtunud huvitava analüüsi esitas Vladimir Pastukhov, kus ta kirjeldas muuhulgas: “See on üks asi, kui tegemist on lihtsate pettustega, kui ametnikud Kremli korraldusel võltsivad dokumente, ja hoopis teine asi, kui tegemist on kvalifitseeritud pettustega, kui põhiseaduslik süsteem üldiselt ja eriti valimissüsteem on üles ehitatud selliselt, et kõiki osalejaid, välja arvatud võimu, petetakse alati.”

VABAMU-s lõpeb väljapanek interaktiivse ekraaniga 80ndate lõpus aset leidnud rahutuste kohta NSV Liidu läänevabariikides ja liitlasriikides. See tuletab mulle väga meelde seda, mis täna Venemaal toimub. Sest mõte pole mitte niivõrd iseseisvate kandidaatide takistamises, kuivõrd ühiskonna ja riigi kriisis (või vastasseisus?). Eesti suutis kaitsta oma arenguõigust, sõltumata vananenud juhtimissüsteemist, mis põhines korruptsioonil, võimul ja propagandal. Venemaal on selline juhtimissüsteem täna olemas, see sai taas hoogu Vladimir Putini võimuletulekuga. Ja selles süsteemis on kõik õigused ja seadused läbirääkimiskilbiks, mida mängitakse alati võimude kasuks.”

Toome siin ära ka mõnede rikkumiste kirjelduse venekeelsest OVD-Info portaalist:

 • Vaatamata puhkepäevale “jõudis üks osalejatest juba pühapäeval ülestunnistuseni”. Artiklis “Meediatsoonid” on ka video tema kinnipidamise kohta E-osakonna (ekstremismi vastu võitlemiseks spetsiaalne osakond) töötajate poolt. Kohus leidis, et ülestunnistamine ja süüdimõistmine ei olnud piisavad, ning saatis 48-aastase mehe kaheks kuuks vangi. Põhjus: ta viskas prügikasti rahvuskaardi töötaja pihta.
 • Kokku arreteerisid Moskva kohtud esmaspäeval 29. juulil ühe päeva jooksul 40 protestijat, vahendab OVD-Info.
 • 79 inimest sai trahve kogusummas 1,3 miljonit rubla.
 • „Agora ühingu juhi Pavel Tšikovi sõnul jäeti kinnipeetavad ööseks politseiosakondades, kuhu inimõiguslased ei jõudnud. Kinnipeetavate rekordilise arvu tõttu polnud inimõiguste kaitsjatel piisavalt ressursse. Mõnel juhul ei lastud kinnipeetavaid pikka aega politseijaoskonna lähedal parkinud autodest välja minna: selliseid olukordi korratakse Moskvas regulaarselt pärast suuremaid kinnipidamisi. Troitskisse viidud inimesed teatasid OVD-Infole, kuidas ühe inimese mobiiltelefon näitas, et autos oli sel ajal temperatuur 40 kraadi.
 • Kinnipeetavaid kontrolliti ilma tunnistajate kohalolekuta; passid, paelad, isiklikud asjad võeti ära ja jäeti ööseks ametnike-politseinike kätte. Troitski linna politseinike jaoks oli tegemist selgelt uudse olukorraga [kinnipeetud meeleavaldajad], nad ei teadnud paljusid protseduurilisi detaile.
 • Veel üks tavaline rikkumine oli see, et politseinikud hoidsid politseijaoskonnas inimesi üle kolme tunni. Kui protokoll jõuti koostada õhtuks, siis määrati kinnipeetavale haldusõigusrikkumiste seadustiku artikli 20.2 5. osa (ürituste korralduse reeglite rikkumine) ja lasti ta välja. Kui protokollide täitmine viibis tunduvalt, süüdistati kinnipeetavaid sama haldusartikli osas 6.1 rikkumises, mis hõlmas transpordi infrastruktuuri häirimist. See haldusartikkel võimaldas inimesi kinni pidada kuni esmaspäevaste kohtuistungiteni, karistusega kuni 15 päeva aresti.
 • On teada juhtumitest, kus politsei vahetas pärast mõnda kõnet protokolle 5. osast 6.1 osale.
 • Orekhovo-Borisovo Severnaya osakonnas võeti kinnipeetavatelt sunniviisiliselt sõrmejäljed ja jäeti üks alaealine jaoskonda ööseks.
 • Tagansky politseiosakonnast ei vabastatud epilepsiahaiget, hoolimata sellest, et isikul ei olnud ravimeid kaasas.
 • Aleksejevski politseiosakonnas ähvardati kinnipeetut vahistamisega 15 päevaks, kuna ta soovis kirjutada politsei tegevuse kohta kaebuse.
 • Vähemalt 12 politseijaoskonda ei andnud kinnipeetutele toitu ega vett. Inimestele ei tagatud magamiskohti.
 • Naised, kel oli alla 14-aastaseid lapsi, jäeti öösel osakondadesse – see on rikkumine, mis on vastuolus haldusõigusrikkumiste seadustiku artikliga 3.9.

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#inimoigused