Kümme edumeelset ettevõtet ja avalikku asutust allkirjastasid mitmekesisuse kokkuleppe

6. juunil kinnitasid 10 Eesti ettevõtet ja organisatsiooni oma liitumist mitmekesisuse kokkuleppega. Uued liitujad on ADM Interactive, Häirekeskus, Nukuteater, Erply, Wolt, Nordea, Omniva, Brightway, La Muu ja Thorgate.

Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik kokkulepe, millega liitudes kinnitab ettevõte või organisatsioon, et austab inimeste mitmekesisust ning väärtustab võrdse kohtlemise põhimõtet nii oma töötajate, klientide kui ka koostööpartnerite seas. Eestis on tänaseks kokkuleppega liitunud üle 100 organisatsiooni.

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela kirjeldas mitmekesisust Häirekeskuse organisatsioonikultuurile olemuslikuna. “Häirekeskuses teame, et inimeste teenistuses olemine eeldab, et suudame kõiki inimesi ja nende probleeme käsitleda võrdselt olulistena. Me anname parima kõikide inimeste jaoks, kes meie poole pöörduvad, ega anna hinnanguid. Lisaks on mitmekesisus Häirekeskuses oluline sisemine väärtus: erinevused rikastavad ja mitmekesisuses peitub jõud, millel on suur mõju eriti selles keerulises valdkonnas, milles meie inimesed igapäevaselt toimetavad,” sõnas Alvela.

Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela ja EIK juht Kari Käsper allkirjastamisüritusel

Kokkuleppega liitunud organisatsioonid moodustavad võrgustiku, et ühiselt jagada kogemusi ja edendada võrdse kohtlemise teemat nii enda organisatsioonis kui ühiskonnas laiemalt. Wolti Baltikumi juht Liis Ristal kirjeldas liitumist kui omamoodi seisukohavõttu: “Elu võlu on mitmekesisus. Oluline on seda hinnata ja näha enda ümber – toidus, keskkonnas kui ka inimestes. Mitmekesisuse kokkuleppega liitumine on samm, millega kinnitame, et meie ei karda seista mitmekesisuse eest.”

Wolt Batlikumi restoranide arendusjuht Taavi Loog ja Kari Käsper allkirjastamisüritusel

Liitumist mitmekesisust ja kaasamist väärtustava võrgustikuga peab oluliseks järjest enam organisatsioone erinevatest valdkondadest, mis näitab, et Eestis on sõbraliku ja erinevusi austava töökultuuri ja värbamispoliitika kujundamine juhtidele ja töötajatele oluline. Ka Eestis läbi viidud uuringud näitavad, et võrdne kohtlemine on tööandja atraktiivsuse juures määrav faktor.

Uued mitmekesisuse kokkuleppe liitunud

Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper iseloomustas organisatsioonide mõtlemist üha suurema mitmekesisuse ja inimpotentsiaali juhtimisega: “Ettevõtte ja organisatsiooni edu määrab täna üha rohkem see, kuidas suhtutakse inimesse, olgu see siis töötaja, klient või mõni ühiskonnagrupp. Mitmekesisuse kokkulepe on üks võimalus alustada või kiirendada oma organisatsiooni või ettevõtte teekonda iga inimese väärtustamise suunas.”

Mitmekesisuse kokkulepe sai Eestis alguse 2012. aastal ning on platvormiks, kus organisatsioonid saavad kogemusi jagada. Sarnased mitmekesisuse võrgustikud toimivad 24 Euroopa riigis, Eestis koordineerib kokkuleppega seotud tegevusi Eesti Inimõiguste Keskus.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#ettevotlus-ja-inimoigused #mitmekesisus #mitmekesisuse-kokkulepe
Ostukorv