Muljed UNITED konverentsilt Albaanias – kooseksisteerimise jõud

Keskuse pagulasvaldkonna jurist Liina Laanpere osales eelmisel nädalal Albaanias organisatsiooni UNITED for Intercultural Action konverentsil. UNITED on Euroopa võrgustik natsionalismi, rassismi, fašismi vastu ning migrantide ja pagulaste toetuseks. Konverentsi alateema oli ‘Power of Coexistence’ ja sinna oli kogunenud ligi 60 noort vabaühenduste aktivisti üle kogu Euroopa, et õppida üksteise kogemustest ja luua kontakte tulevaseks koostööks.

“Kooseksisteerimine” (coexistence) defineeriti konverentsil kui erinevate rahvuste, religioonide ning sotsiaalse ja kultuurilise taustaga inimeste rahumeelne koosolu, mis hõlmab üksteise austamist ning erinevustest õppimist. Konverents leidis aset Albaanias, kuna albaanlased on suurepärane näide selle kohta, et erinevatesse usutraditsioonidesse kuulujad saavad rahus koos eksisteerida, austades üksteise uskumusi. Albaania ühiskond koosneb nii kristluse kui islami ja nende allharude esindajatest, kuid see ei ole kunagi olnud konfliktide allikas: üksteise religioosseid kombeid austatakse ning religioosse mitmekesisuse üle ollakse uhked.

Konverents hõlmas paneeldiskussioone erinevate alade ekspertidega, kes jagasid häid praktikaid kooseksisteerimise ja selle poole püüdlemise teemal. Kõik osalejad said ise panustada töögruppides, arutades praktilisi kogemusi, luues strateegiaid ja tehes plaane kampaaniate jaoks. Osalejatel oli võimalus tutvustada oma kultuure ja organisatsioone, avastades ühiseid eesmärke ning koostöövõimalusi.

Kahjuks leidis arutelude käigus kinnitust ka see, et üha tugevamad rassistlikud ilmingud on ühised enamike konverentsil osalenud inimeste kodumaades. UNITEDi põhitegevus seisnebki rassismi- ja diskrimineerimisvastaste kampaaniate korraldamises, mille kohta saab rohkem informatsiooni nende kodulehelt ja Facebooki lehelt. Näiteks on tehtud kampaania Euroopa Parlamendi valimiste teemal, mille raames analüüsiti ka Eesti kandidaate.

Konverentsi peamine kasutegur seisnes erinevate taustade ja elukogemustega inimestega tutvumises. Kuna sageli kardetakse just seda, mida ei tunta, aitavad kooseksisteerimisele kõige rohkem kaasa isiklikud kontaktid. Heaks näiteks oli konverentsil osalenud noor Serbia aktivist, kes oli enne konverentsile tulemist hirmul, et peab Albaanias oma rahvuse tõttu kannatama vaenulikku suhtumist, kuna seda hirmu oli talle sisestanud tema äärmuslikult rahvuslike vaadetega pere. Konverentsil sai ta aga headeks sõpradeks nii Albaania kui Kosovo päritolu osalejatega, mis muutis täielikult tema maailmavaadet.

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#inimoigused #pagulased