Praktilised soovitused tööandjatele mitmekesisusega alustamiseks ja selle edendamiseks

Alusta neist kolmest sammust:

  1. Defineeri ja sõnasta enda organisatsiooni jaoks nii mitmekesisuse mõiste kui sellega kaasnevad väärtused. Kommunikeeri seda infot nii sisemiselt kui väliselt. Me elame vastuolude ja infoküllastuse ajastul. Ka mitmekesisuse valdkond pole erinev, seega on teema sisukas kommunikatsioon ja turundamine kõikide sisuliste pingutuste õnnestumise võti.
  2. Vii oma ettevõttes või organisatsioonis läbi mitmekesisuse valdkonna audit, sobiv töövahend selleks on näiteks enesehindamise küsimustik, mille on välja töötanud Eesti Inimõiguste Keskuse mitmekesisuse nõustamise eksperdid. Leiad selle SIIT.
  3. Sea konkreetseid eesmärke või koosta põhjalikum mitmekesisuse tegevuskava-plaan.
Foto: pexels.com

Ja seejärel liigu nende praktiliste sammude juurde, valides endale sobivaimad:

  • Mõtle hoolikalt läbi oma tööpakkumise sõnastus, pildikeel ja nõudmised, et see ei mõjuks ühegi grupi suhtes diskrimineerivalt või ei tekiks muljet teatud inimeste eelistamisest.
  • Lisa töökuulutusele tekst, mis näitab sind mitmekesisust austava tööandjana näiteks: „ [Asutuse nimi] järgib värbamisel võrdse kohtlemise põhimõtet ning peab oluliseks töökollektiivi mitmekesisust. Kandideerima on oodatud kõik inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või puudest. Vajadusel kohandatakse töökoht sobivaks erivajadusega töötajale.“
  • Avalda oma töökuulutused võimalikult erinevates kanalites. Kui soovid, et sinu ettevõttes kandideeriksid täna alaesindatud gruppidesse kuuluvad inimesed, siis leia infolevitamise viise, mis viivad otse sihtgrupini. Näiteks erivajadusega inimeste esindusorganisatsioonid, erialased meililistid või uudiskirjad.
  • Sea sisse mentorprogrammid inimestele, keda soovid rohkem värvata või kes on kõrgematel ametikohtadel alaesindatud (nt IT-sektoris naised).
  • Loo tööl mitmekesise teemat edendav töögrupp, mis koguneb vähemalt kaks korda aastas ja kuhu kuulub erinevaid inimesi, sh. vähemalt üks inimene juhtkonnast.
  • Määra eraldi inimene, ametikoht või osakond tegelema mitmekesisuse valdkonnaga. Organisatsioonis peaks olema vähemalt üks inimene, kel on põhjalikumad teadmised võrdse kohtlemise valdkonnast ning kes oskab anda juhtkonnale nõu mitmekesisuse edendamise ja kaebuste lahendamise küsimustes.
  • Proovi talendivärbamise ehk anonümiseeritud kandidaatidega värbamise meetodit.

 

Tunned huvi inimõiguste vastu? Liitu meie uudiskirjaga!

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan