Saada meile oma inimõiguste teemaline küsimus!

Eesti Inimõiguste Keskus asub koguma inimeste küsimusi inimõiguste kohta, et kõige segasemad ja põletavamad teemad saaksid inimõiguste päeval, 10. detsembril sisukad ja tasakaalukad vastused.

10. detsembril tähistatakse rahvusvaheliselt inimõiguste päeva – sel päeval aastal 1948 võttis ÜRO Peaassamblee vastu inimõiguste ülddeklaratsiooni. Sellel aastal saab deklaratsioon, millega sõnastati igale inimesele kuuluvad võõrandamatud põhiõigused, 70-aastaseks.

Inimõiguste keskuse igapäevane töö on näidanud, et inimõigused, mis peaksid olema tänaseks iseenesestmõistetavad, on sageli veel inimeste jaoks midagi kauget ja abstraktset ning nende otsest kasu endale või ühiskonnale ei tajuta. Teisest küljest ei osata seetõttu ka märgata inimõiguste rikkumisi.

Seepärast asubki Eesti Inimõiguste Keskus kuni 2. detsembrini koguma kõigi inimeste küsimusi inimõiguste kohta. Küsida võib nii ennast või lähedasi puudutavate inimõiguste riivete kohta kui ka puudutada mõnd teemat laiemalt – näiteks võrdne kohtlemine, migratsioon või vaenukõne. Kokku kogutud küsimustest valib EIK meeskond välja 10 olulisemat küsimust, millele vastama asutakse. Kõiki vastuseid saab jälgida 10. detsembri jooksul Eesti Inimõiguste Keskuse Facebooki lehel ning hiljem lugeda keskuse kodulehelt.

Saada oma küsimus info@humanrights.ee või kirjuta meie Facebooki kirjakasti.

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan
#inimoigused #inimoigused-eestis #keskus #kooseluseadus #pagulased #privaatsus #vaenukone #vaenukuriteod