Otsime rahvusvahelisse projekti puuetega inimeste õiguste eksperti

Eesti Inimõiguste Keskus otsib rahvusvahelisse projekti puuetega inimeste õiguste eksperti, kellel on head valdkondlikud teadmised ning kogemused puuetega inimestega töötamisel. Eksperdi ülesandeks on aidata kaasa puuetega inimeste vastu suunatud vaenukuritegude kaardistamisele Eestis, kaasata huvipooli ning leida koos Läti ja Leedu kolleegidega lahendusi olukorra parandamiseks. 

Kandideerima on oodatud inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või erivajadusest.

Peamised ülesanded projektis:

 • Osalemine ekspertide omavahelisel kohtumisel Lätis (jaanuar 2019)
 • Huvipoolte kohtumise korraldamine valdkonna kaardistamiseks Eestis (koos projektijuhiga, veebruar 2019)
 • Juhtumiuuringu läbi viimine Eestis 
 • Osalemine 1-päevasel koolitusel puuetega inimeste vastu suunatud vaenuga tegelemisest (november 2019)
 • Balti-üleste soovituste koostamine olukorra parandamiseks koos Läti ja Leedu ekspertidega
 • Huvipoolte ümarlaua organiseerimine soovituste esitlemiseks Eestis (veebruar 2020)

Sinult ootame eelkõige:

 • Kõrgharidust
 • Suurepärast eesti keele ja head inglise keele oskust
 • Töökogemust puuetega inimeste õiguste valdkonnas
 • Head organiseerimis- ja analüüsivõimet, kohusetunnet ja täpsust töös
 • Inimõiguste ja võrdse kohtlemise põhimõtete tundmist 

Puuetega inimeste vastu suunatud vaenukuritegude kaardistamine ja lahenduste otsimine on osa projektist “Politsei ja vabaühenduste koostöö vaenukuritegudega võitlemiseks Eestis, Lätis ja Leedus”. Puuetega inimeste õiguste eksperdina teed tihedalt koostööd sama valdkonna ekspertidega Lätist ja Leedust ning Eesti Inimõiguste Keskuse projektijuhiga. Eksperdiga sõlmitakse tähtajaline käsundusleping, töö mahuks on 22 tööpäeva 16 kuu jooksul alates jaanuarist 2019. 

Kandideerimiseks saada meile oma CV ja kaaskiri hiljemalt 10. detsembril. 

Saada CV ja küsi lisainfot: info@humanrights.ee

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan