Eesti Inimõiguste Keskus alustab koostööd EL Põhiõiguste Ametiga

Eesti Inimõiguste Keskus (EIK) võitis koos Praxisega Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) korraldatud hanke, mille eesmärgiks on tagada ametile Eesti kohta usaldusväärseid, objektiivseid ja võrreldavaid sotsiaal-õiguslikke andmeid põhiõiguste teemadel.

“Anname endast parima, et edastada Eesti inimõiguste olukorra kohta ausat ja adekvaatset teavet,” ütles keskuse juht Kari Käsper. “Koostöö algus FRAga on tunnustus meie pädevusele valdkonnas ning loob samas ka võimalusi keskuse edasiseks arenguks.” Pärast lepingu sõlmimist viivad EIK ja Praxise eksperdid FRANET võrgustiku liikmetena nelja aasta jooksul läbi uuringuid erinevatel põhiõiguste teemadel väljendusvabadusest ja privaatsusest võrdse kohtlemiseni.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) eesmärgiks on pakkuda põhiõiguste küsimustes abi ja teadmisi Euroopa Liidu ning selle liikmesriikide asjakohastele asutustele ja ametivõimudele, samuti aidata neid meetmete rakendamisel ja asjakohaste tegevuskavade kujundamisel.

#inimoigused #keskus