Vabatahtlik Uljana: minu jaoks on oluline, et ühiskond liiguks võrdsete võimaluste poole

Uljana Ponomarjova aitab meid eelmise aasta sügisest eestikeelsete tekstide vene keelde panekuga ja vastupidi ning osaleb tõlgina vene keelt kõnelevate varjupaigataotlejate nõustamistel. Intervjuus räägib Uljana, mis tema jaoks inimõiguste juures kõige olulisem on.

Kes sa oled ehk milline on sinu taust?

Olen avatud ja hea südamega inimene, mulle meeldib põrandaalune elektrooniline muusika, reisimine ja poliitika. Oman TTÜ õigusteaduse bakalaureuse kraadi, praegu olen linnaosa vanema nõunik ning vahepeal öösiti mängin Dj-puldi taga technot. 

Kuidas sa jõudsid inimõiguste huvini? Millised teemad on sinu enda jaoks kõige olulisemad?

Juba ülikoolis pakkusid inimõigused mulle huvi. Tööalaselt elu läks teise suunda, kuid inimõiguste vastu pole huvi kaduma läinud. Nägin kuulutust, et keskus otsib abi ja otsustasin kandideerida vabatahtlikuks. Minu jaoks on kõige olulisem võrdõiguslikkuse teema, see kõnetab mind kõige rohkem.

Miks sinu jaoks on vabatahtlik töö EIKis oluline?

Saan olla kasulik inimestele, kes on hädas ja keda on koheldud ebavõrdselt. Minu jaoks on oluline, et ühiskonnas kõikidel inimestel oleksid võrdsed õigused ja võimalused, aidates keskuses ma teen oma väikse panuse.

Mis selle töö juures seni kõige huvitavam on olnud?

Ilmselt inimeste elulood, see avab maailmavaadet, tutvustab poolt, mida ma kunagi pole näinud.

Mida loodad veel ära teha?

Ei oska sellel küsimusele väga vastata, minu jaoks on oluline, et ühiskond liiguks võrdsete võimaluste poole, ehk üldist maailmapilti keegi üksi ei saa muuta, kuid ma olen alati arvanud, et iga väike asi ja iga inimese tegu on oluline ja pikemas perspektiivis mõjutab inimesi, kes on sinu ümber.

#keskus