Tõsta oma teadlikkust inimõigustest

Tihti rikutakse inimeste õigusi, kuna nad pole nendest lihtsalt teadlikud. Oleme koostöös oma partneritega sellele lüngale lahendust leidmas. Igaühel on õigus teada oma õigusi ning meie poolt loodud inimõiguste giid on just selline teavitav ja hariv veebiressurss ja abivahend – igaühele.

Kas mu õigusi on rikutud? Kust ma abi saan? Milliseid mu õigusi on rikud? 

Just neile ja paljudele teistele küsimustele annab loodud inimõiguste giid vastuse. Platvormi kaudu saab iga inimene ise oma olukorda hinnata, tuvastada inimõiguste rikkumise või lihtsalt saada rohkem infot oma õiguste kohta.

Inimõiguste giidi lisame jooksvalt erinevaid teemasid, hetkel on kättesaadavad teemad nagu kohus ja õiglane kohtulik arutamine, sundravile paigutamine ja vaimne tervis, väljendusvabadus ja meedia, kinnipidamine sisserände ja varjupaiga kontekstis, vahistamine ja kinnipidamine. Peagi oleme avaldamas peatükid andmetest ja privaatsusest, vanglatest ning diskrimineerimisest.

Uuel aastal lisame uusi teemasid ning täiendame juba olemasolevaid, samuti on oodatud igakülgne tagasiside aadressile info@humanrights.ee

Inimõiguste giid

#inimoigused #inimoigused-eestis #keskus