Otsime endaga liituma kommunikatsiooni- ja turundusjuhti

Eesti Inimõiguste Keskus on sõltumatu valitsusväline inimõigusorganisatsioon, mille missiooniks on luua koostöös heade inimeste ja partneritega iga inimese inimõigusi austav Eesti. Tööandjana austame Eesti seadusi, väärtustame mitmekesisust, julgustame inimesi avaldama oma arvamust, kaasame töötajaid neid ja keskust puudutavatesse protsessidesse ning austame töö ja eraelu tasakaalu põhimõtteid.

Otsime endaga liituma

KOMMUNIKATSIOONI- JA TURUNDUSJUHTI 
Kandideerima on oodatud inimesed sõltumata nende soolisest või seksuaalsest identiteedist, rahvuslikust või usulisest taustast, vanusest või erivajadusest.

Sinu töö on:
 • Keskuse sisekommunikatsiooni ja turundustegevuste korraldamine;
 • Keskuse meediasuhtluse korraldamine (pressiteated, pressiüritused, artiklite kirjutamise korraldamine ja eelkokkulepped);
 • Keskuse veebikeskkondade ja sotsiaalmeedia haldamine;
 • Keskuse uudiskirja toimetamine ja levitamine;
 • Keskuse kommunikatsioonistrateegia uuendamine ja rakendamine;
 • Keskuse mitmekesisuse ja kaasatuse valdkonna arendamine koostöös ekspertidega;
 • Mitmekesisuse päeva korraldamine;
 • Mitmekesisuse kokkuleppe arendamine, suhtlus ning valdkonna ürituste korraldamine;
 • Suhtlus toetajatega ning annetuskampaaniate korraldamine.
Sinult ootame:
 • Ajakirjanduse, kommunikatsiooni, turunduse või suhtekorraldusalast kõrgharidust või pikaajalist erialast kogemust;
 • Vähemalt kaheaastast töökogemust ajakirjanduse, turunduse või kommunikatsiooni valdkonnas;
 • Head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust;
 • Iseseisvust, algatusvõimet ja otsustuskindlust töös;
 • Väga head eesti ja inglise keele oskust kõnes ja kirjas;
 • Arvuti kasutamise oskust (kontoritarkvara, e-kirja platvormid, sotsiaalmeedia).
Kandideerimisel aitab kaasa:
 • Vene keele oskus;
 • Kokkupuude eraettevõtluse toimimispõhimõtetega;
 • Huvi inimõiguste vastu.
Meil on Sulle pakkuda:
 • Täistööajaga tööd palgaga 1580.- (bruto)
 • Tuge sisseelamisperioodil – see tähendab, et oleme sulle päriselt ka abiks ja toeks kuniks oled end kõigega meie majas kurssi viinud;
 • Meeldivat ja kaasavat töökeskkonda – usume siiralt, et inimene rakendab oma oskusi kõige paremini töökeskkonnas, kus valitseb koostöö ja heatahtlikkus;
 • Tähendusega tööd – iga oma tegevusega aitad kaasa, et Eesti oleks inimõigusi austav riik ja parem paik elamiseks igale Eesti inimesele.
 • Mitmekesist ja rutiinivaba tööd;
 • Paindlikku töökorraldust.
Valikuprotsess:
 • Saada meile oma CV ja kaaskiri hiljemalt 8. jaanuaril 2018, kaaskirja kaudu tahame saada aru, miks sind meie tööpakkumine kõnetas;
 • Anname kõigile kandidaatidele tagasisidet hiljemalt 9. jaanuaril;
 • Kutsume valitud kandidaadid tööintervjuule ajavahemikul 10.01–12.01. Kuna teame, et heal kandidaadil võib juba töö olemas olla, viime vajadusel tööintervjuusid läbi ka peale klassikalist tööaega. Peale tööintervjuud palume kandidaatidel sooritada ka lühikese kirjaliku ülesande.
 • Valituks osutunud kandidaadiga võtame ühendust 15. jaanuari jooksul.
 • Tööle asumine esimesel võimalusel või hiljemalt kuu jooksul.
CV koos motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 8. jaanuaril 2018 aadressil info@humanrights.ee
Lisainfo: Egert Rünne egert.rynne@humanrights.ee, 644 5148
#keskus