Valijad peavad saama infot kandidaatide kohta ka sotsiaalmeediast

Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) teatas eile, et kandidaatide sotsiaalmeedias tehtud avalike postituste puhul, kus poliitiku näopilt, nimi, kandideerimise number, loosungid, on tegu keelatud poliitilise välireklaamiga.
 
Õigus vabadele valimistele sisaldab endas ka õigust levitada ja saada informatsiooni kandidaatide kohta. Olukorras, kus suur osa infost levib sotsiaalmeedias ning see on paljudele valijatele põhiline kanal, mille kaudu infot saada erinevate kandidaatide kohta, on sotsiaalmeedias avalikkusele suunatud valimisagitatsiooni täielik piiramine vastuolus Eesti põhiseaduse ning Euroopa inimõiguste konventsiooniga.
 
Kui välireklaami põhiseaduspärasuse üle võib vaielda seoses selle üpris piiratud ja kitsa kasutusalaga, siis sotsiaalmeedia puhul kaalub valijate õigus saada infot ja kandideerijate õigus levitada infot selgelt üles need põhjendused, millega poliitilise välireklaami keeld kehtestati. Enda avalikkusele tutvustamise võimaluse kaotamine sotsiaalmeedias tähendab ka eelkõige suuremate erakondade ja juba pikka aega poliitikas olnud kandidaatide eelistamist uutele tegijatele, kelle jaoks sotsiaalmeedia võib olla ainus kanal, mille kaudu oma toetajani jõuda.
 
Eesti Inimõiguste Keskus soovitab kõigil valimistel kandideerijatel PPA eilset tõlgendust eirata ning vaidlustada tehtud ettekirjutused, juhul kui PPA siiski neid peab vajalikuks teha.
 
Õiguskaitseasutuse sekkumine vabadesse valimistesse riivaval ja valimisõigust ohustaval viisil just enne valimiste toimumist ei ole kooskõlas demokraatliku riigikorraga. Et kaitsta valimisprotsessi, palume PPAl esimesel võimalusel selgitada kõigile, et sotsiaalmeedias või mujal internetis tehtud avalikud postitused või väljendused pole käsitletavad poliitilise välireklaamina nagu see täna kehtib. Eesti Inimõiguste Keskus on järjepidevalt teinud ettepanekuid kaotada ka poliitilise välireklaami keeld, mis meie hinnangul ei ole eesmärgipärane ning võib olla seetõttu vastuolus põhiseaduse ja Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga.
Täiendus: PPA on nüüdseks oma tõlgendust muutnud.

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#inimoigused-eestis #inimoiguste-aruanne