Uue kampaania fookus on järelevalve jälitusasutuste omavahelise infojagamise üle

Privacy International ja Eesti Inimõiguste Keskus kirjutasid koos Eesti jälitusasutuste üle järelevalvet teostavatele asutustele, sh Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjonile, õiguskantslerile ja andmekaitse inspektsioonile, et saada täpsemat infot valitsuste jälituse teel saadud info omavahelise jagamise kohta.

Sageli on jälitusasutustel õiguslikult keeruline ise luurata oma riigi kodanike järele. Samas võidakse  jälitusinfo omavahelise jagamise teel inimõigusi kaitsvatest reeglitest mööda hiilida. Jälitusasutuste rahvusvaheline infojagamine riikide vahel on sageli läbipaistmatu nii avalikkusele kui ka jälitusastuste tegevuse üle järelevalvet teostavatele asutustele. Seetõttu kirjutas Privacy International koos mitmete maailma inimõigusorganisatsioonidega erinevate riikide järelevalveasutustele, et saada täpsemat infot järelevalve tõhususe ja ulatuse üle. Kirjade vastustest saadud infoga täiendatakse interaktiivset kaarti.

Samas jagas Privacy International ka briifingut ohtudest, mida jälitusasutuste infojagamine endas võib kujutada.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #privaatsus
Ostukorv