Enam kui kolmandik 6000 eurost nädalaga koos!

Vähem kui nädalaga on 55 toetajat annetanud inimõiguste keskuse tegevuse jätkamiseks 2695 eurot. See on võimas tulemus.

Tänan, et aitate Eestil liikuda edasi teekonnal iga inimese inimõiguste austamise suunas. Eriline tänu kuulub püsitoetajatele, kes igakuiselt panustavad.

Tolerastide otsingud jätkuvad: vaevalt, et meid on ainult 55.

Anneta kohe ja palu seda teha ka sõbral.

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan
#annetused #keskus