Enam kui kolmandik 6000 eurost nädalaga koos!

Vähem kui nädalaga on 55 toetajat annetanud inimõiguste keskuse tegevuse jätkamiseks 2695 eurot. See on võimas tulemus.

Tänan, et aitate Eestil liikuda edasi teekonnal iga inimese inimõiguste austamise suunas. Eriline tänu kuulub püsitoetajatele, kes igakuiselt panustavad.

Tolerastide otsingud jätkuvad: vaevalt, et meid on ainult 55.

Anneta kohe ja palu seda teha ka sõbral.

#annetused #keskus