Saa tuttavaks meie vabatahtliku Xhensilaga

Juba eelmise aasta septembrist alates on Xhensila abistanud meie pagulasvaldkonna juriste varjupaigataotlejate kaasustega ning albaania keele tõlkimisega. Küsisime talt mõned küsimused, et temaga paremini tuttavaks saada.

Milline on su taust?

Mul on bakalaureusekraad õigusteaduses Bederi ülikoolis Albaanias ja varsti lõpetan oma magistriõpingud Tallinna Tehnikaülikoolis, kus minu õppekava keskendub rahvusvahelisele õigusele, Euroopa õigusele ning õigusele ja tehnoloogiale. Viimased kaks aastat olen töötanud Atlantise arutelufoorumis, kus olen tegelenud kultuuridevahelise dialoogiga, tolerantsuse ja mitmekesisusega.

Kui palju sa varem inimõiguste valdkonnast teadsid?

Kuna mul on õigusalane taust, siis ma olen õpingute jooksul läbinud mitmeid loengukursusi inimõiguste teemadel, mis on minu teadmisi laiendanud ning nende küsimuste vastu huvi äratanud.

Miks sa tahtsid just Inimõiguste Keskusesse praktikale tulla?

Nii palju kui ma tean, on Inimõiguste Keskus sõltumatu valitsusväline inimõiguste organisatsioon, mis on võrdlemisi lühikese tegutsemisajaga – lausa vähem kui 10 aastaga – olnud küllalt edukas võrreldes teiste Eesti vabaühendustega. EIK koostöös ÜRO pagulasametiga tegeleb mitmete oluliste inimõiguste valdkonna probleemidega nagu vähemuste võrdne kohtlemine, mitmekesisus ning varjupaigataotlejate ja pagulaste õigustega. Seetõttu ma arvan, et EIK oleks iga selle valdkonna vastu huvi tundva õigustudengi esimene valik.

Mis oli sinu jaoks praktika ja hiljem vabatahtliku töö juures kõige huvitavam?

EIKi praktika jooksul oli mul võimalus töötada õiguseksperdi Anni Sääre juhendamisel mitmete pagulasi puudutavate ülesannete kallal. See on minu jaoks olnud väga huvitav kogemus – käia läbi kogu see protsess, mis viib rahvusvahelise kaitse saamiseni. Kahjuks ükski minu assisteeritud kaasustest pole jõunud positiivse lahendini. Kõik algab, kui meie kliendid (varjupaigataotlejad) allkirjastavad volikirja, jätkub intervjuude läbiviimise ja päritoluriigi kohta info kogumisega, et esindada klienti Politsei- ja Piirivalveametis, ning mõnikord läheb halduskohtu või kõrgemate institutsioonideni välja. Teise tegevusena külastasime me varjupaigataotlejate majutuskeskust Väike-Maarja vallas Vao külas, et nõustada sealseid kliente ning hinnata sealset olukorda ja tingimusi. Ülikooliõpingutest saadud õigusalane taust aitas mul paremini küsimuskohti mõista ning ülesannetega tegeleda.

Minu hinnangul oli see praktikakogemus väga asjalik, kasulik ning hea algus minu juriidilisele karjäärile. Loomulikult kuulub suur tänu igakülgse abi ja nõu eest minu juhendajale ning ülejäänud EIKi töötajatele, kes suhtusid minusse väga sõbralikult. EIKi meeskond on väga töökas, abivalmis, rõõmus ja suunatud koostööle ning kogu atmosfäär oli väga kodune, mis peakski olema eduka organisatsiooni puhul olulisim.

Millised on su tulevikuplaanid?

Kogu seadustega reguleeritud teemade hulgas on inimõigused ja nendega seotud teemad minu peamine huvivaldkond. Olles saanud EIKis veel rohkem oskusi, tahaksin ma ka tulevikus tegeleda inimõiguste kaitsega mõnes sarnases organisatsioonis kas kodu- või välismaal.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis #keskus
Ostukorv