Küsimustele vastab Liina Rajaveer

Otsisime avatud konkursil EIK töötajatele täiendust. Kandidaate tuli üle ootuste palju: 62 inimest. Tore näha, et niipalju inimesi hoolib demokraatlikust ja inimõigusi austavast ühiskonnast. Kutsusime pea pooled kandideerinud (30 inimest) intervjuule, mille käigus saime teineteist vastastikku natuke paremini tundma õppida kui CV ja motivatsioonikiri seda võimaldavad ning uurida ka kuidas kandidaat testülesandega hakkama saab.

Kuigi sobivaid kandidaate, kellega hea meelega koostööd teha oli rohkem, saime tööd pakkuda vaid ühele. Lõpuks jäi sõelale Liina, kes juba järgmisel nädalal keskuses tööd alustab. Küsisime temalt viis küsimust:

Milline on Sinu taust?
Olen lõpetanud Tartu Ülikooli etnoloogia erialal ning hetkel täiendan end etnoloogia ja rakendusantropoloogia magistriõppes, kus minu uurimishuvid puudutavad migratsiooni, rändekriisi ja rahvusluse küsimusi. Varem olen töötanud teenindusvaldkonnas ning täitnud assistendi ülesandeid kunstigaleriis. Lisaks panustan juba üle aasta Rakendusliku Antropoloogia Keskuse mitmekesisesse tegevusse.

Kuidas sattusid inimõiguste keskusesse tööle?
Helsingis veedetud välissemestrilt tagasi Eestisse saabudes soovisin leida uut tööalast väljakutset, kus võiksin tegeleda teemadega, mis mulle isiklikult olulised on ja mis – kui veidi poeetiliselt väljenduda – harmoneeruks minu senise tegevusega. Kui nägin EIKi Facebooki-lehel töökuulutust, leidsin äratundmise ja tundub, et pärast tööintervjuud nemadki. Mul on selle üle ääretult hea meel!

Kuidas hindad meie senist tegevust?
Olenemata sellest, mis on olnud või saavad olema konkreetsed võidud ja kaotused, on EIKi tegevus ilmselgelt vajalik ning mul on hea meel, et see on olnud (minu kui eemalseisja künka otsast) järjepidev ja vastutustundlik. Hinnang on väga positiivne.

Kuidas saad meie juurest saadud kogemust tulevikus kasutada?
Lühemas perspektiivis on see kindlasti üks toetuspunkt, mis aitab mul paremini mõista oma uurimisteemasid (ja vastupidi). Kaugemat tulevikku on üpris keeruline ette kujutada, aga valdkonna põhjalikum tundmaõppimine võib sillutada teed võimalustele, millest veel mõeldagi ei oska.

Millised on Sinu arvates suurimad inimõiguste alased väljakutsed Eestis?
Üsna keeruline on tõsta kellegi õiguste riivet teise omast tähtsamaks, kuid mõned olulised teemad on kindlasti kooseluseaduse rakendamine ning võrdse kohtlemise temaatika laiemalt, perevägivalla ja laste õigustega seotud küsimused. Lisaks ikka lohisev taak – mittekodanike küsimus.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#keskus
Ostukorv