Seminar: võõrapelgus töökeskkonnas

Külalisena esineb Eesti Pagulasabi juht Eero Janson, kes teeb lühiülevaate pagulaskriisist ning tutvustab, kuidas senini Eestisse saabunud pagulastel läheb ning millised on nende kogemused Eesti tööturul. Seminari teises pooles tutvustavad oma kogemusi Eesti ettevõtted. Näiteks, kuidas lahendada olukorda, kui teie ettevõtte klienditeenindajat solvavad kliendid üksnes töötaja päritolu tõttu? Mida saab tööandja teha?

Päevakava:
13.30-14.00 Tervituskohv
14.00 Mitmekesisuse valdkonna sügishooaja avamine ja tervitussõnad
14.15-15.15 Ülevaade pagulaskriisist ja pagulaste kohanemisest Eestis
Eero Janson, Eesti Pagulasabi juht
15.15-17.00 Eesti tööandjate kogemused ja praktikad erineva etnilise taustaga inimeste palkamisel. Probleemsituatsioonid, parimad praktikad ja võimalused pingeolukordade lahendamiseks.

 

Registreerumine: täida palun osalemisvorm.

Seminar toimub Tallinna ülikooli Mare maja 6. korrusel, ruumi numbriks M648. TLÜ linnaku kaart: https://www.tlu.ee/et/ylikool/Linnak, samalt lingilt leiab infot ka parkimise ja transpordi kohta.

 

Lisainfo:
Kelly Grossthal
kelly.grossthal@humanrights.ee

 

#mitmekesisus