Keskuse pagulaste õiguskliiniku 2014. aasta töö ülevaade

2014. aastal nõustas Eesti Inimõiguste Keskuse pagulaste õiguskliinik 112 varjupaigataotlejat, kellest 29 tulid üle 2013. aastast. Nõustasime abivajajaid ka pooleliolevates kohtumenetlustes, millega kaevati edasi varjupaiga andmisest keelduv otsus ning lisaks kolme isikut, kes soovisid teavet varjupaigamenetluse kohta kuid ei esitanud varjupaigataotlust.  Varjupaigataotluse esitasid meie klientidest möödunud aastal 80 isikut.

Nõustasime abivajajaid Sudaanist (24), Ukrainast (13), Süüriast (12), Egiptusest (10), Venemaalt (7), Albaaniast (5), Alžeeriast (4), Valgevenest (4), Malilt (4), Palestiinast (4), Kosovost (4), Iraagist (3), Elevandiluurannikult (2), Kuubalt (2), Nigeeriast (2), Bangladeshist (2), Kamerunist (2), Afganistanist (1), Pakistanist (1), Türgist (1), Tuneesiast (1), Kasahstanist (1), Eritrealt (1), Gruusiast (1) ning Ameerika Ühendriikidest (1).

2015. aastal jätkame 54 isiku nõustamisega.

Pagulasstaatuse on saanud 20 meie nõustatavat (seitse Sudaanist, neli Kosovost,  neli Süüriast, kaks Bangladeshist, kaks Palestiinast ja üks Venemaalt). Vabatahtlikult lahkus Eestist seitse taotlejat, 22 juhul langes nõustamisvajadus ära (näiteks loobus isik menetlusest, sai riigi õigusabi korras advokaadi või saadeti isik pärast varjupaiga andmisest keelduva otsuse tegemist riigist välja), omavoliliselt lahkusid ja viis isikut, Dublini konventsiooni raames saadeti Eestist teise liikmesriiki neli meie nõustatavat.

80-st varjupaigataotlejast, kes esitasid taotluse 2014. aastal, ületasid 49 piiri ebaregulaarselt ning 52 paigutati kinnipidamiskeskusesse. Viimastest 34 peeti kuni kaheks kuuks kinni, kuid 18 isiku puhul kinnipidamist pikendati.

Ringkonnakohus menetleb ühe meie kliendi juhtumit (Politsei- ja Piirivalveamet kaebas edasi halduskohtus tehtud otsuse). Halduskohtus on otsust vaidlustamas kuus meie klienti, 47 taotlejat ootavad Politsei- ja Piirivalveamti otsust nende varjupaigataotluse osas.

Lisaks on meil veel seoses kinnipidamiskeskusesse paigutamisega kolm määruskaebust Riigikohtus, üks kassatsioon Riigikohtus, üks kaebus Ringkonnakohtus seoses pagulaste ebaregulaarse piiriületuse eest Kriminaalkorras karistamisega ning üks kaebus Tartu Halduskohtus seoses õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamisega (kokkuleppemenetlus piiril, mille raames tehti pagulasele ebaregulaarse piiriületuse eest kahtlustatavana kinnipidamise asendamise ja riigituludesse makse vastuvõtmise akt).

Soovime suure panuse ja meeldiva koostöö eest tänada Aivar Pilve advokaadibürood ning vandeadvokaat Anneli Aabi, Samuti advokaadibürood Hansa Law Offices ja vandeadvokaat Siiri Malmbergi, advokaadibürood Antsmäe Loor ja advokaat Ronald Riistanit. Kõik bürood ja (vande)advokaadid on panustanud palju pagulastega seotud õigusvaldkonna arendamisesse ning teinud selle raames pro bono tööd. Aitäh teile!

Õiguskliiniku tööd kaasrahastavad Euroopa Liit Euroopa Pagulasfondi kaudu, EV Siseministeerium ja UNHCR.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#pagulased
Ostukorv