Eesti Inimõiguse Keskusel valmis juhendmaterjal vähemuste kajastamiseks meedias

Meedia puutub vähemuste valdkonnaga kokku kahel peamisel viisil. Esiteks on meedia vähemuste kogemuste ja probleemide vahendaja, teisalt mõjutavad meedia kaudu levitatavad narratiivid inimeste hoiakuid vähemuste suhtes.

Koostatud dokumendi mõte on aidata ajakirjanikke eetiliste valikute tegemisel vähemustega seotud teemade puhul. Tegemist ei ole ajakirjandus- või meediaõppematerjaliga, vaid ülevaatliku käsitlusega vähemuste kajastamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Juhin materjalis tähelepanu ka headele praktikatele.

Arvan, et vähemuste õiglane ja aus kajastamine on hea ajakirjanduse osa. Levinud müütide kohaselt piiraks ajakirjandusvabadust justkui poliitkorrektsus või tabuteemad, millest ei tohi rääkida. See pole nii, sest vaba ja võimalikult väikeste piirangutega meedia on demokraatia ja inimõiguste, sealhulgas vähemuste õiguste, kaitse jaoks esmatähtis.

Ootan materjali kohta tagasisidet ja täiendusi, sest tegemist on esimese versiooniga, mida kavatsen tulevikus täiendada ja arendada.

 

Kari Käsper

Loe Kari Käsperi koostatud dokumenti siit.

#inimoigused-eestis #vordne-kohtlemine