Majanduspsühholoogia professor Spörrle räägib Tallinnas eelarvamuste mõjust töökeskkonnale

Inimesed on läbi evolutsiooni arenenud tegema lihtsaid valikuid nõudvate otsuste korral tõhusaid (st kiireid) sotsiaalseid otsuseid. Lihtsad ja sirgjoonelised otsustamisprotsessid ei ole aga Spörrle sõnul enam abiks tänapäeva organisatsioonilises keskkonnas, kus on vaja teha keerukaid ja suurel teabehulgal põhinevaid otsuseid. Selliste otsustamisülesannete lahendamisel tuginetakse sageli siiski lihtsatele ja kiiretele otsustamismeetoditele, mis üldiselt põhinevad ülesande seisukohast ebaolulisel ja perifeersel teabel, näiteks hinnatava isiku bioloogiline sugu või hindaja hetkemeeleolu. Spörrle käsitleb oma ettekandes esmalt asjaolusid, kuidas sellised vaimsed protsessid toimivad ja kuidas need aitavad meil kategoriseerida meie sotsiaalset keskkonda. Järgmiseks tutvustab ta selliste protsesside puudusi ning lõpuks selgitab, kuidas võivad sellised mehhanismid segada meid optimeeritud organisatsiooniliste otsuste tegemisel.

Lõpetuseks vaatleb Spörrle üksikisiku ja organisatsiooni võimalusi selliste vaimsete kiirmeetodite negatiivse mõju vähendamiseks, eelkõige töötajate hindamise ja uute töötajate värbamise seisukohal. Professor Spörrle peatub oma ettekandes täpsemalt ka mitmel meetmel, millega saab aidata inimestel teha optimeeritud organisatsioonilisi otsuseid.

Matthias Spörrle on Saksamaa juhtimisteaduste ülikooli (Hochschule für angewandtes Management) majanduspsühholoogia professor, Müncheni tehnikaülikooli strateegia ja organisatsiooni õppetooli professor ning Castle Seeburgi eraülikooli abiprofessor. Tema teadustöö keskmes on perifeerse teabe, nagu hindaja hetkemeeleolu või hinnatava isiku väliste omaduste süsteemne mõju juhtimis- ja tarbimisotsustele. Professor Spörrle on õppinud Münchenis psühholoogiat ja kaitsnud doktorikraadi emotsioonide uurimise alal.

Kokkuleppe allkirjastamine ja professor Spörrle esinemine leiab aset 9. detsembril kl 13.00-16.00 Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuses (ruum Capella). Ürituse täpsema päevakava koos registreerimisinfoga leiab siit.

Lisainfo:

Kelly Grossthal
kelly.grossthal@ttu.ee
Eesti mitmekesisuse kokkulepe
Tallinna Tehnikaülikool / Erinevus rikastab projekt
www.austameerinevusi.ee
https://www.facebook.com/BusinessCaseForDiversityEstonia

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus
Ostukorv