Eesti Inimõiguste Keskus: uus lastekaitseseadus on suur samm lapsesõbralikuma ühiskonna suunas

Järgmisel nädalal pannakse Riigikogus lõpphääletusele uue lastekaitseseaduse eelnõu. Eesti Inimõiguste Keskus toetab sammu laste õiguste parema kaitse poole ning loodab, et eelnõu leiab toetust.

Lastel on samasugused inimõigused nagu täiskasvanutel. Praegu kehtiv lastekaitseseadus on liiga deklaratiivne ja abstraktne, et tagada laste inimõiguste piisav kaitse Eestis. Teise lugemise läbinud eelnõu sätestab võrreldes kehtiva seadusega selgemalt lapse õiguste põhimõtted ja nende tagamise järelevalve.

“Inimõiguste tagamise puhul laste suhtes on Eestis sõnade ja tegude vahel üks kõige suuremaid kuristikke. Laste väärkohtlemist ei ennetata piisavalt, nende arvamust ei võeta kuulda, mitte igal lapsel pole samu võimalusi saada haridust ja ennast igakülgselt arendada,” ütles Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper. “Uus lastekaitseseadus on suur samm edasi lapsesõbralikuma ühiskonna suunas, kus laste inimõigusi austatakse samaväärselt teiste inimeste omadega,” lisas ta.

Eelnõu üheks positiivseimaiks aspektiks lapse huvist lähtumise kõrval on säte, mis keelab selgesõnaliselt lapse kehalise karistamise. „Oleme ühiskonnana kokku leppinud, et inimeste löömine ei ole õige, kuid ka lapsed on inimesed. Tuleb meeles pidada, et lastel on täiskasvanutega võrdsed õigused inimväärikusele ja kehalisele puutumatusele,“ sõnas Eesti Inimõiguste Keskuse võrdse kohtlemise ekspert Kelly Grossthal. ÜRO lapse õiguste konventsiooni järelevalveorgan, Lapse Õiguste Komitee on samuti rõhutanud, et inimõigused eeldavad igasuguse kehalise karistuse keelustamist, olgu see siis kerge või koguni julm ja alandav.

Inimõiguste ülddeklaratsioonis on sätestatud, et erilist hoolt ja abi tuleb osutada lastele, kuid samuti ka perekondadele, kus lapsed kasvavad. Tunnustame, et eelnõusse lisandus teisel lugemisel lause, mis rõhutab perekonna tähtsust lapse arengus ja kasvamisel. Samas katab seadus ka neid juhtumeid, kus lapse perekonnast eemaldamine on lapse huvidest lähtuvalt vajalik.

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#inimoigused-eestis