Kari Käsper osales Pariisis kahel mitmekesisuse juhtimist käsitlenud konverentsil

Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper osales eelmisel nädalal Pariisis kahel mitmekesisuse juhtimisele pühendatud konverentsil.

Esimese, UNESCO hoones toimunud konverentsi ajend oli 10 aasta möödumine esimese mitmekesisuse kokkuleppe sõlmimisest Prantsusmaal. Mitmekesisuse kokkulepped on ettevõtete (ja teiste organisatsioonide) kokkulepped, milles need võtavad endale vabatahtlikult kohustuse mitmekesisust edendada. Sellised kokkuleppeid on kokku juba 14. Euroopa Liidu liikmesriigis ning nendega on liitunud kokku 7100 organisatsiooni, milles töötab kokku 13,6 miljonit inimest. Eestis lõime kolleeg Kelly Grossthali koordineerimisel Mitmekesisuse kokkuleppe kaks aastat tagasi ja tänaseks on sellega liitunud 31 Eesti ettevõtet, nende seas Swedbank, Kaubamaja ja Microsoft Eesti.

Mul oli võimalus UNESCO laval arutleda kogemuste üle, kas ja kuidas sellised meetmed nagu mitmekesisuse kokkulepped, aitavad kaasa ühiskonna ja majanduse arengule. Mõistagi kinnitasid kõik osalised, et kokkulepetel on suur potentsiaal. Esitleti ka üleeuroopalist uuringut, millest selgus, et kokkuleppe sõlmimisel on olnud mõju ettevõtte või organisatsiooni mitmekesisuse poliitika arendamisele. Seda eriti nendes riikides, kus kokkulepped on eksisteerinud pikemat aega. Huvitav oli ka see, et sihtrühmiti on peamine fookus olnud soolisel võrdõiguslikkusel, generatsioonidel (vanad ja noored) ja puudel (kõigil üle 40%). Vähem on tähelepanu pööratud rassilise või etnilise tausta tõttu diskrimineerimisele (28%) ja seksuaalse orientatsiooni (16%) ning sooidentiteedi (15%) teemadele.

Uuringuga saab tutvuda järgneval aadressil: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/diversity_report2014_en.pdf

Teise konverentsi korraldas Euroopa rassismivastane võrgustik ENAR ning see toimus L’Oreali peakorteris. Konverentsi põhirõhk oli etnilise päritolu ja töökeskkonna seostel. Arutelud keskendusid probleemile, miks on selles valdkonnas nii vähe edasi mindud ning kas ja kuidas saaks seda teemat paremini edendada. Konverentsil esitleti ka mitmeid lahendusi, kuidas kaasavat ja mitmekesisust austavat töökeskkonda luua, mõõta ja arendada.

Loe lähemalt mitmekesisuse kokkuleppe kohta Eestis http://www.erinevusrikastab.ee/mitmekesisuse-kokkulepe/ ja Euroopas http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/charters/index_en.htm

 

Kari Käsper

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus
Ostukorv