Toimus seminar inimkaubanduse ja tööalase ekspluateerimise ennetamise teemal

Seminari „Inimkaubanduse ja tööalase ekspluateerimise ennetamine Läänemeremaade regioonis“ eesmärgiks oli tõstatada Eesti ühiskonnas inimkaubanduse ja tööalase ärakasutamise probleemi ning saavutada suurem koostöö ettevõtjate, riigiasutuste ja ärakasutamise ohvreid abistavate organisatsioonide vahel. Võrdse kohtlemise seisukohalt on temaatika oluline, kuna puudutab olulisel määral haavatavaid elanikegruppe ja riivab inimõigusi.

Üks seminari paneel oli pühendatud ettevõtete kogemusele ja arutati, kuidas edendada ettevõttekultuuri, milles on inimesed kõige olulisemal kohal ning tagada seeläbi, et kõigil ettevõtte töötajatel oleks hea töökeskkond, nad tunneks ennast väärtustatuna ning järgitud oleks kehtivad tööõigusnormid.

G4 esindaja rääkis, et nende väärtuspõhimõtete üheks oluliseks osaks on inimõiguste austamine ja korruptsiooniga võitlemine. Lisaks tõi ettevõtte esindaja välja, et rahvusvahelisel tasandil on neil loodud telefoniliin, kuhu töötajatel on võimalik helistada ja anonüümselt teatada probleemist, mida pole olnud võimalik lahendada oma vahetu juhiga. Eelmisel aastal alustati nende kõnede põhjal 6 sisejuurdlust.

Omniva esindaja tutvustas ettevõtte hiljutisi muutusi, mis on toimunud seoses nime muutusega. Lisaks nimele on ettevõttel soov senisest enam tagada väärtuspõhist töökeskkonda ning kinnitada oma inimestele, et nad on olulised. Selleks loodi muuhulgas nn. väärtuste saadikute programm, mille raames koolitati ettevõtte enda inimesi, kes selleks soovi avaldasid ja kes nüüd neid väärtusi omakorda edasi jagavad. Muuhulgas toimuvad samal teemal töötoad, mis mõeldud kõigile töötajatele.

Mitmekesisuse kokkuleppega liitunud Manpower on ettevõte mis vahendab tööjõudu ja seetõttu on neile igasugune inimestega seotud teema eriti oluline. Manpoweri Baltikumi tegevjuht  Heigo Kaldra rõhutas, et nende jaoks on sotsiaalse vastutustundlikkuse ja võrdse kohtlemise teema väga südamelähedane ja neist teemadest nad oma töös ka reaalselt lähtuvad. Muuhulgas peavad nad oluliseks inimväärse sissetuleku teemat ja nii on nad ka oma klientidele meelde tuletanud, et palk on üks oluline faktor värbamises ja töötaja motivatsiooni hoidmisel. Muuhulgas lisas Kaldra:  „Meie jaoks on võrdne kohtlemine väga oluline, sellest lähtume suheldes oma partnerite ja töötajatega.“

Mitmekesisuse kokkuleppe olemusest ja tegemistest rääkis konverentsil meie kokkuleppe koordinaator Kelly Grossthal, kes tõdes, et tööalase ekspluateerimise teema on otseselt seotud ettevõtete töökultuuri ja väärtustega peamiselt kahel põhjusel:

  • Ettevõtted, kelle jaoks on inimesed väärtus, tagavad töökeskkonna, kus pole kiusamine, tööalane ekspluateerimine ja inimkaubitsejate kaudu töötajate leidmine tolereeritav.
  • Ettevõtted, kelle jaoks on nende töötajad väärtus, märkavad, sekkuvad ja leiavad lahendusi tõenäolisemalt.

Ühiselt tõdeti, et inimõiguste austamine töökeskkonnas on oluline ka Eestile ning meile on ühiskonnana oluline tegeleda teema ennetamise ning tööandjate ja erialaspetsialistide pideva harimise ja teavitamisega.

Seminari korraldasid koostööprojoketina justiits- ja välisministeeriumid, Tartu Ülikool ja MTÜ Living For Tomorrow

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine
Ostukorv