Saksamaa tööandjad väärtustavad töötajaskonna mitmekesisust

Saksamaa mitmekesisuse kokkuleppe algusaeg ulatub aastasse 2006 ja selle patrooniks on liidukantsler Angela Merkel. Kokkuleppega on liitunud väga palju nimekaid ettevõtteid (nt Daimler, Lindt, BP jne).  Eelkõige oli õppevisiidi eesmärgiks tutvuda Saksamaa ettevõtete praktikatega mitmekesisuse edendamisel ning samuti saada sisendit järgmise aasta alguses Eestis toimuvale mitmekesisuse päevale. Saksamaal tähistati sellist päeva juba teistkordselt ning see on ettevõtete seas järjest populaarsem. Ettevõtete ja avaliku sektori jaoks annab tähistamine võimaluse mitmekesisuse teemat rohkem tutvustada ning samuti saadab signaali, et organisatsiooni näol on tegu võrdset kohtlemist austava tööandjaga.

Visiidi käigus tutvustas meile oma kaasamise ja mitmekesisuse poliitikat rahvusvaheline energiakompanii BP p.l.c, kelle peamine fookus on naiste võimaluste edendamine ettevõtte sees, eriti juhtivpositsioonidel. Saksamaa logistikaettevõttel Deutsche Bahnil vastutab mitmekesisuse edendamise eest eraldi osakond, mille juhi Annette von Wedeliga me ka kohtusime ning saime ülevaate üsna põhjalikust strateegilisest lähenemisest; muuhulgas panustab ettevõte migranttaustaga noorte arenguprogrammi. Avaliku sektori poolelt kohtusime Saksamaa justiits – ja tarbijakaitseministeeriumi esindajatega. Ministeerium allkirjastas kokkuleppe eelmisel aastal ning sel aastal tähistati majas ka mitmekesisuse päeva. Muideks, Saksamaal kehtib avalikus sektoris süsteem, kus vabale töökohale kandideerivale puudega inimesele on tagatud tööintervjuu, mis on omakorda oluliselt panustanud asjaolusse, et puuetega inimestel on Saksamaal tööturule sisenemiseks ja edenemiseks reaalsed võimalused. Sellist süsteemi tasuks töövõimereformi valguses kindlasti kaaluda Eestilgi.

Mida me siis üldiselt aga Saksamaal teada saime? Eelkõige vana tõde, et olulist asja saab alustada ka väikestest sammudest. Mitmed ettevõtted korraldasid mitmekesisuse päeval üsna klassikalisi üritusi nagu seminarid, erinevate kultuuride kokandusõhtud või lisasid mitmekesisuse teema oma siselehte. Samas tunnistasid paljud, et väikesed sammud on üha pikemaks venimas, kuna teema teadvustamine on kasvatanud oluliselt nii juhtkonna kui töötajate huvi. Järgmiseks aastaks plaanivad ettevõtted juba pikemaid koolitusi ja erinevatesse vähemustesse kuuluvate töötajate võrgustike toetamist. Riigiettevõtetes soovitakse aga senisest enam panustada tegevustesse ja strateegiatesse, mis aitaksid kaasa naiste jõudmisele juhtivatele positsioonidele.

Saksamaal on paljud ettevõtted selgelt mõistnud ka seda, et mitmekesisust ja võrdset kohtlemist hindav äriühing on majanduslikult edukas ja tööturul atraktiivne. Viimane on samuti oluline avaliku sektori jaoks, kel on küll kohati keeruline pakkuda ärisektoriga võrreldavad palgavõimalusi, kuid seda olulisema tähtsuse omandavad meeldiv tööõhkkond ja kõigile avatud karjäärivõimalused.

Mitmekesisuse teemaga Eestis tegeledes oleme korduvalt rõhutanud, et majanduskonkurentsis võidab see, kellel pole mitte kõige rohkem asju, vaid ettevõte, kes on pidevalt oma inimkapitali mitmekesisusega tegelenud ning töötajatele reaalsuses ka võrdseid võimalusi pakkunud. Saksamaal on selline nägemus aga äärmiselt oluline ka töövõtja jaoks, sest just mitmekesisust ja võrdset kohtlemist austava tööandja juures soovib Saksa inimene töötada. Ettevõtted teevad selle kõige nimel ka tööd. Logistikaettevõte Deutsche Bahn soovib näiteks võrdse kohtlemise kultuuri edendamise kaudu saada Saksamaa kõige ihaldusväärseimaks tööandjaks. Hoiame pöialt, et see neil ka õnnestub!

Foto kohtumiselt Saksamaa justiits – ja tarbijakaitseministeeriumis:

Ger_justiitsministeerium

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan
#mitmekesisus