Inimõiguste keskus pidas igaaastast strateegiaseminari

18.-19. augustil toimus Roosta Puhkekülas Eesti Inimõiguste Keskuse tänavuaastane strateegiaseminar, kus meie töötajad ja nõukogu liikmed analüüsisid keskuse senist tegevust ning arutasid pikemaajalisi eesmärke.

Seminari esimesel päeval oli pearõhk keskuse annetustegevuse rakendamisel. Alustasime annetuste veebikeskkonna töötoaga, mille viis läbi Henri Veidenbaum YEPist. Henri, kes tuli väljastpoolt vabakonda, tõi seminarile värskeid mõtteid, kuidas keskus saaks edukalt ära kasutada erafirmade analüütilist mõtteviisi. Päeva teises pooles panime moderaator Jaan Apsi abiga kirja keskuse annetustegevuse strateegia ja arutasime kuidas saaksime oma töösse vabatahtlike paremini kaasata. Kõike seda ikka seepärast, et aasta lõpuks oleks keskuse strateegiline annetustegevus juba töös, et saaksime oma tegevuses olla efektiivsemad.

Teisel päeval toimusid programmipõhised töögrupid, kus panime paika nii võrdse kohtlemise kui pagulasprogrammi 2015. aasta tegevused ja eesmärgid. Samuti toimus nõukogu koosolek, kus arutati kuidas nõukogu liikmed saaksid veel paremini EIK arengule kaasa aidata ja ka annetustegevusse panustada.

Strateegiaseminar aitas osalejate sõnul tulla igapäevarutiinist välja ja mõtestada tegevust laiemas plaanis. Annetustegevuse arendamise toel, pärast plaanide paika panemist ning uutes ruumides on keskusel hea võimalus sooritada järjekordne arenguhüpe.

Strateegiaseminaril osalesid Keskuse töötajatest Marianne Meiorg, Egert Rünne, Kaja Seppi, Monika Silvet, Kari Käsper, Johannes Merilai, Kristi Toodo, Anni Säär, Merle Albrant ja Kelly Grossthal. Nõukogu liikmetest osalesid Jevgeni Krištafovitš, Urmas Sutrop, Tanel Mätlik, Tanel Kerikmäe ja Katrin Nyman-Metcalf. Vabatahtlikuna aitas kaasa Kadri Sikk.

Strateegiaseminar toimus Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ning Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed toel.

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#inimoigused-eestis