Mis on mitmekesisus ettevõtluses ja mida saavad sellest ettevõtted Tallinnast Võruni?

Tallinna Tehnikaülikool kutsub: reedel, 11. oktoobril kell 12.30 – 13.15 Võru Maavalitsuse II korruse saalis, räägib Kari Käsper mitmekesisusest ettevõtluses. Seminar toimub Võrumaa Ettevõtlusnädal 2013 raames.

Mis on mitmekesisus ettevõtluses ja mida saavad sellest ettevõtted Tallinnast Võruni? 

Euroopa ja Eesti ühiskonnad muutuvad: traditsiooniline tööjõubaas, kust väikese ja keskmise suurusega ettevõtted värbavad, on kahanemas; üle 65 aasta vanuste inimeste arv võrreldes tööealistega kahekordistub juba mõne aasta pärast; puuetega inimesed, rahvusvähemused, vanemaealised ja teised varem tööjõuturul tõrjutud ühiskonnagrupid omandavad üha parema kvalifikatsiooni ja valmisoleku tööjõuturule sisenemiseks; avatud maailm, kultuurilised ja demograafilised muutused kasvatavad klientide erisuguseid nõudmisi.

Need muutused mõjutavad ka ettevõtteid. Näiteks peavad ettevõtted olema värbamises üha nutikamad, et leida töötajaid, kes vastaksid nende vajadustele. Mitmekesine klientuur on nõudlikum kaupade ja teenuste ning nende hinna suhtes. Rohkem on neid, kes hindavad ettevõtteid selle järgi, kui vastutustundlikud nad ülejäänud ühiskonna suhtes on. Vastu on võetud ka mitmeid seadusi, mis panevad ettevõttele kohustusi ära hoida diskrimineerimist.

Mitmekesisuse teadvustamine ja võrdse kohtlemise edendamine aitab ettevõttel püsida konkurentsivõimelisena, soodustab innovatsiooni ning parandab töötajate ja klientide rahuolu. 

Anname oma lühikoolitusel ülevaate teemast ning tutvustame Eesti ja maailma parimaid praktikaid. 

Koolituse viib läbi Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper, kes on varem töötanud juristina ning nõustanud ettevõtteid õigusalaselt. Ta õpetab Tallinna Tehnikaülikoolis Euroopa Liidu õigust ning tegeleb vähesel määral teadustööga. Kari juhib TTÜs ka võrdse kohtlemise edendamise projekte, mille osaks on kampaania “erinevus rikastab”. Kari on olnud aastatel 2001-2008 seotud noorteühendusega Tegusad Eesti Noored, olles üks selle rajajaid ning hiljem seda juhtinud. Samuti osales ta 1999 – 2008 Euroopa Noorteparlamendi tegevuses.

www.austameerinevusi.ee

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus
Ostukorv