Konkurss ettevõtetele suunatud juhendite väljatöötaja leidmiseks

Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut viib teist aastat läbi projekti  Mitmekesisus ettevõtluses, mille eesmärgiks on edendada mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid Eesti ärisektoris.

2013. aasta tegevuste seas on erinevate õppe- ja infomaterjalide koostamine ning koolitused ettevõtjatele üle Eesti.

Selleks, et valmivad materjalid oleksid sisukad ja valminud Eesti parimate ekspertide käe all, kuulutame välja konkursi ettevõtetele suunatud juhendite väljatöötaja leidmiseks.

Tingimused:

  • Teostajal peab olema kogemus ärisektorist
  • Teostaja võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik
  • Teostaja peab omama vähemalt algteadmisi mitmekesisuse (diversity) põhimõtetest ettevõtluses
  • Teostajal peab olema varasem kogemus õppe- või infomaterjalide sisulisest koostamisest

Pakume:

Võimalust koostada viiel erineval teemal juhendeid ettevõtetele, kes soovivad palgata inimesi vähemate võimalustega elanikegruppide seast (psühholoogiliste erivajadustega inimesed, puudega inimesed, noored, LGBT, konfliktilahendus mitmekesises organisatsioonis). Juhend peab sisaldama nõuandeid, kuidas sihtgruppideni jõuda ning mil viisil neid tööellu kõige paremini integreerida.  Ühe juhendi maht on kuni 12 lk koos kujundusega.

Töö tähtaeg on  7. oktoober 2013.a ja tasu 2016.- (sisaldab kõiki makse, v.a. käibemaks).

Lisainfo:

Huvitatutel palun saata lühinägemus (kuni 600 sõna) juhendite sisust ja lühitutvustus teostaja vastavusest eeltoodud tingimustele (võib esitada ülevaate, lisada CV-d vms) hiljemalt 22. juuliks e-mailile kelly@erinevusrikastab.ee, samalt e-maililt võib julgelt küsida lisainfot.

Teostaja valitakse välja hiljemalt 29. juulil ja leping töö teostamiseks sõlmitakse kahe nädala jooksul.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#mitmekesisus
Ostukorv