Avaldati raportid vihakuritegude kohta Euroopa Liidus

27. novembril avaldas Euroopa Liidu Põhiõiguste Agentuur (FRA) kaks uut raportit, mis käsitlevad vihakuritegusid Euroopa Liidus. Raportites rõhutatakse vihakuridegude nähtavaks tegemise vajadust ja kuritegude toimepanijate vastutusele võtmist, et selliste kuritegudega tõhusamalt võideda. Mõlemad raportid vaatlevad vihakuritegusid ohvrite õigustest lähtuvalt.

Eestist panustas raportite valmimisele ka Inimõiguste Keskuse eksperdid Kari Käsper ja Marianne Meiorg läbi erinevate aruannete, mida nad Agentuurile viimastel aastatel on koostanud. Raportis tuuakse esile fakt, et Eestis on vihakuritegusid vähe registreeritud. Enamasti registreeritakse need kas kodaniku- või poliitiliste õiguste rikkumisena, sh vaenu õhutamisena, võrdõiguslikkuse rikkumisena, diskrimineerimisena pärilikkusriskide alusel ning usuvabaduse rikkumisena.

Inglisekeelsete raportitega saab tutvuda siin:

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine
Ostukorv