Avaldati Euroopa Liidu Põhiõiguste Agentuuri aastaaruanne

Eile, 20. juunil, avaldas Euroopa Liidu Põhiõiguste Agentuur (FRA) järjekordse aastaaruande, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide 2011. aasta suurimaid saavutusi ja peamiseid takistusi mitmes põhiõigusi puudutavas valdkonnas, sh varjupaigamenetluse kvaliteedis, mitmese diskrimineerimise üha suuremas teadvustamises, puuetega inimeste võrdväärses ühiskonnaelus osaluses jpm. Eesti poolt panustasid aastaaruande valmimisse Eesti Inimõiguste Keskus ja Balti Uuringute Instituut.

2011. aastal võeti Euroopa Liidus kasutusele mitmeid tähtsaid seadusandlikke ja poliitilisi meetmeid – näiteks ohvrite kaitse, aga ka inimkaubanduse ja romade integreerimise valdkonnas. Teisalt tuletas 2011. aasta ka meelde, kui kaugele võib minna äärmuslik sallimatus, kui seda ei ohjata. Just seetõttu rõhutatakse FRA raportis kõikide inimeste võrdse kohtlemise olulisust.

Aruandega saab tutvuda FRA kodulehel: http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-2012_Annual-Report-2011_EN.pdf

Eesti Inimõiguste Keskus on avalikes huvides tegutsev sõltumatu sihtasutus, mille eesmärgiks on edendada inimõiguste kaitset Eestis ja mujal. 
Balti Uuringute Instituut on mittetulunduslik uurimis- ja arenduskeskus, mille peamiseks eesmärgiks on edendada Läänemere regiooni avalikku poliitikakujundamist, pakkudes kõrgekvaliteetset sotsiaalmajanduslikku analüüsi.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#inimoigused-eestis
Ostukorv