Kari Käsper viibib FRA platvormi koosolekul

Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper osaleb 19.-20. aprillil 2012 Viinis toimuval Euroopa Liidu Põhiõiguste Agentuuri (Fundamental Rights Agency, FRA) 5. põhiõiguste platvormi koosolekul. Platvorm on koht, kus kodanikuühiskonna esindajad saavad omavahel kogemusi jagada ning FRA tööga ennast kursis hoida ning sellesse panustada. Sellel aastal on fookuses riiklike inimõiguste kaitse institutsioonide, võrdõiguslikkusvolinike ning kodanikuühiskonna vaheline koostöö põhiõiguste kaitsel, samuti mitmese diskrimineerimise süvalaiendamine. Täpsem info kohtumise kohta kodulehelt http://fra.europa.eu/fraWebsite/frp2012/

Eesti Inimõiguste Keskus on FRA põhiõiguste platvormi liige, samuti panustab Keskus FRA töösse läbi FRANET ekspertvõrgustiku.

Annetades toetad inimõigusi!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse! Ka väikesel summal on kaal, kui suure südamega inimesi on hulganisti.

Annetan
#inimoigused-eestis