Seminar diskrimineerimisvastase tööga tegelevatele mittetulundusühingutele

11. – 12. novembril korraldab Tallinna Inimõiguste Infokeskus seminari Eesti mittetulundusühingute, kes tegelevad diskrimineerimise vastu võitlemisega. Diskrimineerimine võib tuleneda rassist või etnilistest päritolust, vanusest, puuetest, usust/veendumustest või seksuaalsest orientatsioonist.

Seminari rahastab Euroopa Komisjon ning selle eesmärk on arendada kodanikuühiskonna võimekust diskrimineerimisvastases võitluses.

Rahvusvahelise meeskonna poolt välja töötatud programm käsitleb diskrimineerimise mõisteid, teadlikkuse tõstmist, dialoogi pidamist valitsusega, ohvrite toetamist ning kohtuvaidlusi riikliku õiguse ning valitsuse poliitikate raames.

Lisainfo ja registreerumine: julia@lichr.ee

Registreerimise lõpptähtaeg on 31. oktoober 2011.

Seminar toimub Tallinnas eesti ja vene keeles.

Seminari korraldajad katavad osalejate reisi- ja elamiskulud.

Kuna oled siin...

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Anneta, sest just praegu on kriitiline aeg, mil toetust eriti vaja. Seisa oma annetusega meiega inimõiguste eest. Selle eest, et eelarvamuste tõttu ei pärsitaks kultuurisündmusi nagu Rakvere filmifestival Festheart. Selle eest, et Eestis saaksid elamisloa Eesti inimeste samast soost elukaaslased ja et kooseluseadust saaks kasutada ka tegelikult. Selle eest, et puuetega inimesed saaksid takistusteta ühiskonda panustada.

Ühiselt panustades oleme tugevamad.

Annetan
#vordne-kohtlemine