Seminar diskrimineerimisvastase tööga tegelevatele mittetulundusühingutele

11. – 12. novembril korraldab Tallinna Inimõiguste Infokeskus seminari Eesti mittetulundusühingute, kes tegelevad diskrimineerimise vastu võitlemisega. Diskrimineerimine võib tuleneda rassist või etnilistest päritolust, vanusest, puuetest, usust/veendumustest või seksuaalsest orientatsioonist.

Seminari rahastab Euroopa Komisjon ning selle eesmärk on arendada kodanikuühiskonna võimekust diskrimineerimisvastases võitluses.

Rahvusvahelise meeskonna poolt välja töötatud programm käsitleb diskrimineerimise mõisteid, teadlikkuse tõstmist, dialoogi pidamist valitsusega, ohvrite toetamist ning kohtuvaidlusi riikliku õiguse ning valitsuse poliitikate raames.

Lisainfo ja registreerumine: julia@lichr.ee

Registreerimise lõpptähtaeg on 31. oktoober 2011.

Seminar toimub Tallinnas eesti ja vene keeles.

Seminari korraldajad katavad osalejate reisi- ja elamiskulud.

Anneta inimõiguste heaks!

Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Kui ka Sind on häirinud sallimatus ja inimõigustele vastandumine, siis tegutse!

Annetan
#vordne-kohtlemine
Ostukorv